Newyddion

Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe 2021. Hydref 22 - 30. Mewn person ac ar-lein
Image

Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe, yr ŵyl fwyaf o'i math yng Nghymru!

Rydym yn ôl gyda rhai gwesteion arbennig ac ystod eang o sioeau, sgyrsiau, gweithdai a theithiau – yn fyw mewn person ac ar-lein, mae rhywbeth at ddant pawb! Archebwch eich lle ac ymunwch â ni wrth inni fynd â'ch meddyliau ar daith o ddarganfod. Bydd ffrwydradau gan Brainiacs Live a’r Royal Institution yn ogystal â sesiynau chwerthinllyd ac ysgytiol, haciau a chwalu mythau gan Stefan Gates.

Byddwn hefyd yn darganfod byd o fio-ddefnyddiau ac yn archwilio sut brofiad fyddai cael cwpanau coffi wedi'u gwneud o goffi, cadeiriau wedi'u gwneud o fadarch, neu hyd yn oed i allu bwyta'ch potel ddŵr! Ymunwch â ni am y rhain a llawer, llawer mwy!

Dros 30 o ddigwyddiadau, mewn person ac arlein.

Manylion yma.

Rhwoch eich myfyrwyr yng nghanol y cyffro gyda Energy Quest!
Image

Bwciwch weithdy i'ch dsgyblion chi!

Rydyn ni'n galw ar bob myfyriwr rhwng 11 a 14 oed i'n helpu ni i achub y dydd. Yn y gweithdy newydd hwn, byddant yn gwreiddio dysgu am ffynonellau ynni a throsglwyddo ynni wrth iddynt roi eu hunain yn esgidiau peirianwyr i ddylunio datrysiad i bweru ffôn symudol.

Mae'r gweithdy 2 awr Energy Quest rhad ac am ddim hwn, a ariennir gan Shell, yn ffordd wych o ailedrych ar gynnwys craidd y cwricwlwm a dod â modelau rôl trosglwyddadwy i'r ystafell ddosbarth.

Hoffech chi i ni gynnal sesiwn rhithiol gyda'ch myfyrwyr? Rydym yn archebu gweithdai ar gyfer tymor yr haf a thu hwnt - cysylltwch heddiw i gadw'ch lle!

Cysyllwtch â  llinos.misra@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

“Defnyddio'r gofod fel cyd-destun ar gyfer STEM”. DPP cynradd AM DDIM. Dydd Llun Tachwedd 15 4 - 5pm. Ar-lein
Image

Dyddiad newydd!

Mae pwnc y Gofod yn hynod ddiddorol i bob oed. Ond a oeddech chi'n gwybod y gallwn ddefnyddio “Y Gofod” fel cyd-destun lle gellir dysgu llawer o'r cwricwlwm gwyddoniaeth cynradd? Mae hon yn ffordd wych o ennyn diddordeb myfyrwyr ifanc a'u hysbrydoli yn y pynciau STEM holl bwysig. 

Bydd y sesiwn ar-lein rhad ac am ddim hon yn dangos ystod wych o adnoddau o ansawdd uchel i chi a ddatblygwyd gan Asiantaeth Ofod Ewrop (ESA) ac ESERO-UK (Swyddfa Adnoddau Addysgol Gofod Ewrop) y gellir eu defnyddio yn rhad ac am ddim i gefnogi eich addysgu. Nod y sesiynau ESERO-UK hyn yw cefnogi athrawon yng Nghymru ond maent yn agored i unrhyw athro ysgol gynradd yn y DU. 

O wyddoniaeth deunyddiau i rymoedd, planhigion i gemeg, mae rhywbeth at ddant pawb. Dyluniwyd pob adnodd i gysylltu'n benodol â'r Cwricwlwm Cenedlaethol ac mae wedi'i nodi mewn ffordd sy'n hawdd ei dilyn a'i weithredu. 

Byddwn hefyd yn helpu i gefnogi'ch ysgol i fyfyrio ar eich cynllunio tymor hir ar gyfer gwyddoniaeth a helpu cydweithwyr i fagu hyder wrth drawsnewid naill ai ystafelloedd dosbarth unigol neu yn wir ysgolion cyfan yn amgylcheddau dysgu sydd yn canolbwyntio ar y gofod. 

Bwcio yma.

Gwnewch gais NAWR am Grantiau'r BSA ar gyfer CREST ac Wythnos Wyddoniaeth Prydain
Image

Mae'r BSA ar hyn o bryd yn cynnig 2 Grant y gall ysgolion cymwys ymgeisio amdanynt:

Grantiau CREST ar gyfer cynulleidfaoedd heb gynrychiolaeth ddigonol

Mae Gwobrau CREST AM DDIM i BAWB yng Nghymru ond nawr gallwch wneud cais am hyd at £300 tuag at gostau cynnal prosiect CREST. Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Hydref 15. Manylion yma

Grant Kick Start ar gyfer Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2022

Peidiwch â gadael i ddiffyg arian eich rhwystro rhag cynnal prosiect yn ystod Wythnnos Wyddoniaeth Prydain! Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Tachwedd 8. Manylion yma

Ewch amdani!

Ysbrydoli'r Genhedlaeth Nesaf: hyfforddiant ar weithgareddau STEM. Dydd Mawrth Hydref 19 4pm – 5pm. Ar-lein
Image

Bygis balŵn, deifwyr Cartesaidd a bwystfilod brwsh dirgrynol.

Mae'r gweithdy rhithwir hwn wedi'i anelu at y rhai sy'n dymuno ysbrydoli a swyno'r genhedlaeth nesaf trwy'r profiadau difyr, dylunio ac adeiladu hyn. 

Bydd cyfranogwyr yn cael eu tywys trwy sut i wneud modelau gweithio o fygi balŵn, plymiwr Cartesaidd ac anghenfil brwsh dirgrynol. Mae'r rhain yn cyd-fynd ag amcanion dysgu'r cwricwlwm cynradd mewn grymoedd, deunyddiau, trydan a D&T. 

Bydd y gweithdy’n cael ei arwain gan y peiriannydd proffesiynol a’r Llysgennad STEM Caroline Alliston sydd â 12 mlynedd o brofiad mewn addysg STEM. Bydd yn cynnwys mewnwelediadau i ymgysylltiad STEM mewn ysgolion cynradd, cyfarwyddiadau ar sut i adeiladu modelau ac esboniadau o'r wyddoniaeth dan sylw. Bydd cyfleoedd i ofyn cwestiynau ar ôl pob gwneuthuriad ac ar y diwedd. 

Rhoddir awgrymiadau ar sut i gynnal y gweithgareddau yn y dosbarth a bydd cynllun gwers, PowerPoint a thaflen waith disgyblion ar gael ar gyfer pob gweithgaredd. 

Manylion a bwcio yma.