Image

Newyddion

Wythnos Wyddoniaeth Prydain 6 - 15 Mawrth 2020

Mae Wythnos Wyddoniaeth Prydain, sy'n cael ei rhedeg gan Gymdeithas Wyddoniaeth Prydain, yn ddathliad deg diwrnod o wyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg, sy'n cynnwys digwyddiadau a gweithgareddau difyr ac atyniadol ledled y DU i bobl o bob oed.

Mae Wythnos Wyddoniaeth Prydain yn darparu llwyfan i ysgogi a chefnogi athrawon, gweithwyr proffesiynol STEM, cyfathrebwyr gwyddoniaeth a'r cyhoedd i gynhyrchu a chymryd rhan mewn digwyddiadau a gweithgareddau STEM.

Gall unrhyw un drefnu digwyddiad neu weithgaredd, ac mae Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain yn helpu trefnwyr i gynllunio trwy ddarparu gweithgaredd ac adnoddau cymorth am ddim. Rydym yn croesawu ac yn cefnogi unrhyw fath o drefnydd, o ysgolion i grwpiau cymunedol, o rieni i sefydliadau mawr. Mae'r rhaglen ddigwyddiadau sy'n deillio o hyn yn gymysgedd hynod amrywiol ac eclectig.

Manylion yma.

Gŵyl Wyddoniaeth Caerdydd  15-18 Chwefror 2020

Mae Gŵyl Wyddoniaeth Caerdydd yn trawsnewid prifddinas Cymru i ysbrydoli ac addysgu. Gyda digwyddiadau cyffrous ac arloesol yn rhedeg rhwng Chwefror 15 a Chwefror 18, 2020, rydym yn dod â’r ŵyl atoch chi, er mwyn darganfod sut mae gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg yn effeithio ar ein bywydau bob dydd.

Rydym yn dod â’r ŵyl i chi, gyda digwyddiadau craff yn cael eu cynnal mewn siopau, caffis, bariau, strydoedd siopa a chanolfannau cymunedol ar draws Caerdydd – gan adael i chi ddatgelu’r wyddoniaeth y tu ôl i’ch bywyd bob dydd.

Mae Caerdydd yn ganolfan i ymchwil wyddonol ac i gyfathrebwyr gwyddoniaeth byd-enwog. Trwy ddilyn ein map o amgylch y ddinas, gallwch ddysgu rhywbeth newydd gan yr ymchwilwyr a'r cyfathrebwyr gorau, reit ar stepen eich drws.

Mwy o wybodaeth yma.

Lawrlwythwch becynnau gweithgareddau Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2020

Wythnos Wyddoniaeth Prydain, Mawrth 6 - 15.

Y thema ar gyfer pecynnau gweithgaredd a chystadleuaeth poster Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2020 yw ‘Ein planed amrywiol.’

Mae'r pecynnau'n cynnwys llawer o weithgareddau ar y thema hon, gydag unrhyw beth o amrywiaeth fiolegol ac amrywiaeth gymdeithasol, i amrywiaeth gwybodaeth a gyrfaoedd STEM.

Mae pecynnau ar gyfer Blynyddoedd Cynnar, Cynradd ac Uwchradd.

Os ydych chi'n defnyddio'r gweithgareddau, peidiwch ag anghofio tagio #BSW20 ar gyfryngau cymdeithasol.

Manylion yma.

Cyfarwyddwr Gweld Gwyddoniaeth yn derbyn MBE

Mae Cerian Angharad, o  Gweld Gwyddoniaeth, wedi derbyn MBE yn Rhestr Anrhydeddau Blwyddyn Newydd y Frenhines 2020.

Yn ogystal â bod yn bennaeth ar y tîm yn Gweld Gwyddoniaeth, mae Cerian ar hyn o bryd yn gweithio mewn sawl swyddogaeth cysylltiedig arall. Mae  Hyfforddwr Addysgu a Dysgu a Mentor Cydbwysedd Rhyw  gyda'r  Sefydliad Ffiseg ac mae hefyd yn trefnu  Cynhadledd Athrawon  y Sefydliad Ffiseg yng Nghymru. Mae hi wedi bod yn ymwneud â'r Gymdeithas Addysg Wyddoniaeth (ASE) ers blynyddoedd lawer ac wedi cynrychioli Cymru fel Swyddog Maes er 2004. Yn rhinwedd y swydd hon mae'n trefnu ystod eang o ddigwyddiadau ar gyfer athrawon gwyddoniaeth yng Nghymru.

Sefydlodd Cerian yr ymgynghoriaeth Gweld Gwyddoniaeth gyda Liz Terry yn 2010, gyda’r genhadaeth i ysbrydoli ac ysgogi pobl ifanc, athrawon a’r cyhoedd ehangach ledled Cymru gyfan i ymgysylltu â gwyddoniaeth, peirianneg technoleg a mathemateg.

Eglura Cerian:
“Dechreuais Gweld Gwyddoniaeth oherwydd roeddwn i eisiau i bobl ifanc brofi cyfleoedd a oedd fel petaent ar goll o’u haddysg. Roeddwn yn poeni am yr argyfwng sgiliau sy'n wynebu'r DU mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM). Mae'r sector yn dioddef o dangynrychiolaeth sylweddol o amrywiol grwpiau, yn enwedig menywod a phobl o grwpiau lleiafrifoedd ethnig. Ein cenhadaeth yw ysbrydoli pob person ifanc trwy ddarparu sgiliau a phrofiadau newydd. Rydym hefyd yn awyddus i godi proffil diwydiannau STEM a darparu delweddau cadarnhaol o STEM yn y gweithle.”

Tudalen Facebook See Science

Helpwch See Science/Gweld Gwyddoniaeth i rannu STEM ar draws Cymru


Hoffwch a dilynwch ein tudalen Facebook

https://www.facebook.com/SeeScienceGweldGwyddoniaeth/

Rhannwch newyddion a digwyddiadau gyda ni!