Image

Newyddion

Gwobrau CREST AM DDIM yng Nghymru am flwyddyn arall!

Rydym wrth ein bodd i rannu'r newyddion bod Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y byddant yn ariannu'r holl Wobrau CREST Darganfod, Efydd, Arian ac Aur yng Nghymru tan 31 Mawrth 2020 o leiaf, fel y maent wedi gwneud dros y blynyddoedd diwethaf.

Mae CREST yn gynllun a gydnabyddir yn genedlaethol ar gyfer gwaith prosiect gan fyfyrwyr yn y pynciau STEM sy'n ysbrydoli pobl ifanc i feddwl ac ymddwyn fel gwyddonwyr a pheirianwyr.

Mae CREST yn darparu gweithgareddau a syniadau prosiect ar gyfer ystod o oedrannau a gallu. O heriau parod, awr o hyd, i brosiectau graddfa fawr, dan arweiniad myfyrwyr, o 70 awr o waith neu fwy, gall unrhyw un wneud CREST. Mae'r Gwobrau CREST a ariennir gan Lywodraeth Cymru wedi'u hanelu at bobl ifanc rhwng 10 a 19 oed. Gellir eu gwneud mewn ysgolion - fel rhan o wersi neu fel gweithgareddau Clwb STEM - mewn grwpiau ieuenctid neu gan unigolion. Mae yna brosiectau y gellir eu lawrlwytho neu cynlluniwch un eich hun.

Manylion yn https://www.crestawards.org/ neu ebostiwch Llinos ar llinos.misra@gweld-gwyddoniaeth.co.uk gyda'ch cwestiynau.

Cemeg yn y Gymuned

Image result for chemistryMae Gweld Gwyddoniaeth yn cynnig cyfle i Grwpiau Cymunedol fel y Brownies, Guides, Scouts, yr Urdd a Chlybiau Ieuenctid i gymryd rhan mewn gweithdy Cemeg am ddim rhwng 1 Chwefror a 30 Mehefin. Bydd y gweithdy yn cynnig carwsel o 4 gweithgaredd gwahanol a fydd yn canolbwyntio ar Gemeg y Stryd Fawr a bydd hefyd yn rhoi cyfle i arweinwyr annog pobl ifanc i gymryd rhan mewn Gwobr CREST os dymunant. Bydd yr holl ddeunyddiau'n cael eu darparu am ddim.

Os ydych yn awyddus i dderbyn rhagor o fanylion cysylltwch gyda Llinos  trwy  llinos.misra@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i fwcio Diwrnod Her Faraday!

faraday-logo-1660-375.pngNewyddion da - mae'r IET wedi ymestyn cyfnod ceisio am Heriau Faraday mewn ysgolion yn 2019 - 2020!

Mae Heriau Faraday yn ddiwrnodau Her Tîm am ddim sydd yn cael eu cyflwyno gan yr IET ar gyfer disgyblion blwyddyn 8. 

Mae'r IET yn annog ysgolion yng Nghymru i wneud cais. 

Mwy o wybodaeth a ffurflen gais yma. Neu cysylltwch â faraday@theiet.org 

Cylchlythyr Gweld Gwyddoniaeth

Mae Cylchlythyr Mis Mai nawr arlein - i gael gwybod mwy am weithgareddau STEM yng Nghymru cliciwch yma am y cylchlythyr Cynradd ac yma ar gyfer cylchlythyr Ysgolion Uwchradd a Cholegau.

Chwech o adnoddau newydd cyffrous ar gyfer Clybiau STEM!

HomeSut gall STEM ein helpu i oroesi a ffynnu? A yw'ch myfyrwyr erioed wedi meddwl am dywydd gwyllt a gwych y ddaear? Beth am y wyddoniaeth sy'n gysylltiedig â goroesi effaith asteroid?

Dyma rai o'r cwestiynau a godir gan set newydd gyffrous o adnoddau Clybiau STEM.

Mae'r chwe adnodd yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho, ac fe'u datblygwyd yn benodol gydag arweinwyr clybiau i ddarparu deunydd diddorol a hawdd i'w defnyddio i Glybiau STEM ar draws y wlad.

Nod y rhaglen Clybiau STEM yw creu cyfleoedd ar bob lefel o'r ysgol i archwilio a rhoi cynnig ar bethau hwyliog, ymarferol, gan gynyddu brwdfrydedd a diddordeb pobl ifanc mewn pynciau STEM a gyrfaoedd cysylltiedig.

Y chwe adnodd newydd yw:

·      Extreme elements (7-9 oed)

·      Sounds amazing! (9-11 oed)

·      Survive an asteroid impact (11-14 oed)

·      Survive on a desert island (11-14 oed)

·      Survive a zombie apocalypse (11-14 oed)

·      Save the world with STEM (14-16 oed)

 

Tudalen Facebook Gweld Gwyddoniaeth

Helpwch Gweld Gwyddoniaeth i rannu STEM ar draws Cymru


Hoffwch a dilynnwch ein tudalen facebook  https://www.facebook.com/SeeScienceGweldGwyddoniaeth/


Rhannwch eich newyddion a'ch digwyddiadau gyda ni os gwelwch yn dda!