Image

Newyddion

Cystadleuaeth Youth Industrial Strategy

Mae'r Gystadleuaeth Youth Industrial Strategy yn fenter STEM genedlaethol newydd sy'n ceisio ysbrydoli a herio pobl ifanc 11 i 19 oed.

Mae'n darparu cyfleoedd byd-eang i bobl ifanc ymgysylltu ag ymchwil arloesol a syniadau dylunio cynnyrch o amgylch y pedwar maes yn y Strategaeth Ddiwydiannol: Gwybodaeth a Data Artiffisial, Cymdeithas sydd yn Heneiddio, Twf Glân, a Dyfodol Symudedd.

Rydym yn galw ar bobl ifanc i ymuno â'r Gystadleuaeth gydag atebion arloesol sydd â'r potensial i newid ein diwydiannau yn y dyfodol, ein cymdeithas a'r amgylchedd. Bydd enillwyr y Gystadleuaeth yn mynychu rowndiau terfynol cenedlaethol Ffair Big Bang yn Birmingham ym mis Mawrth 2020 ac yn cael eu beirniadu ar gyfer y ddau.

Gall myfyrwyr weithio ar eu pennau eu hunain neu fel rhan o dîm i greu eu prosiect gwyddoniaeth neu dechnoleg eu hunain yn seiliedig ar yr Heriau Mawr.

Bydd Gweld Gwyddoniaeth yn gallu cynnig Diwrnod Darganfod am ddim i rai ysgolion rhwng mis Gorffennaf a mis Hydref. Os oes gennych ddiddordeb mewn cynnal Diwrnod Darganfod, cysylltwch â llinos.misra@gweld-gwyddoniaeth.co.uk er mwyn trafod ymhellach.

Bydd ceisiadau sy'n bodloni meini prawf Cystadleuaeth Strategaeth Ddiwydiannol Ieuenctid hefyd yn gymwys i dderbyn Gwobr CREST, cynllun gwobrwyo Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain ar gyfer gwaith prosiect STEM sy'n ysbrydoli pobl ifanc i feddwl ac ymddwyn fel gwyddonwyr a pheirianwyr.

Mae angen cyflwyno ceisiadau ar gyfer y gystadleuaeth erbyn mis Tachwedd 2019. Ewch yma i gael mwy o fanylion

Robots a Llysgenhadon STEM ym Mharc Margam 

DIOLCH yn fawr i Lysgenhadon STEM o Gymdeithas Gyfrifiaduron Prydain De Cymru am fynd â 'Lego Mindstorms Robots' i'r gymuned - ym Mharc Gwledig Margam ym mis Awst. Mwynhaodd pawb weithdai ymgysylltu ac addysgol ar sawl diwrnod yn ystod gwyliau'r haf!

Meddai'r Llysgennad STEM Paul Bulmer:

"Roedd yn ddiwrnod prysur iawn heddiw. Cychwynnodd yn gyson ond erbyn 12 hyd at 2pm roedd yn brysur iawn - yn llawn cyrff! Bryd hynny, fe allem ni wneud gyda thua 4 tywysydd. Yn sicr roedd yn ymddangos eu bod yn mwynhau'r diwrnod gyda llawer o gwestiynau rhagorol gan y plant gyda llawer ohonynt yn adeiladu a rhaglennu eu modelau eu hunain. "

Y cadeirydd Jeremy White:

"Rydyn ni'n gweithio gyda See Science / Gweld Gwyddlyfr, y sefydliad sy'n hyrwyddo gweithgareddau STEM yng Nghymru, i gynnal chwe Diwrnod Robot yng Nghastell Margam. Mae ein dull yn eithaf syml - gan ddefnyddio robotiaid LEGO MindStorms i gyflwyno pobl ifanc i godio a defnyddio fideo. i ddangos sut mae hyn yn graddio hyd at y math o reolaeth ddiwydiannol a ddefnyddir mewn gweithgynhyrchu o amgylch Cymru. "

Cofrestrwch eich ysgol nawr am Her FIRST® Tech

Her FIRST® Tech: Gwneud STEM yn llai bygythiol, yn fwy hygyrch ac amrywiol - gan ddefnyddio robotiaid a modelau rôl ysbrydoledig o ddiwydiant i danio piblinell dalent o arloeswyr y dyfodol.

Cymerwch ran mewn cystadleuaeth roboteg galactig ar gyfer oedrannau 12-18 sy'n cael ei bweru gan Star Wars: Force for Change. Mewn timau, mae myfyrwyr yn dylunio, adeiladu a rhaglennu robot i ymgymryd â'r Her FIRST® Tech fyd-eang.
Mabwysiadu rolau'r byd go iawn gyda chefnogaeth mentor diwydiant a datblygu'r sgiliau i ddod yn arloeswyr STEM yfory. Codwch at yr her. 

Mae'n fwy na robotiaid. Gan weithio mewn timau, mae myfyrwyr yn cychwyn ar her 6 mis i adeiladu metropolis sydd arall fydol. Gan fabwysiadu rolau'r byd go iawn a mentor diwydiant, mae timau'n dylunio, adeiladu a rhaglennu robot i gystadlu mewn twrnameintiau.

Manylion yma.

18fed Cynhadledd Blynyddol Athrawon Ffiseg Cymru

Bwciwch nawr ar gyfer Cynhadledd Athrawon Ffiseg Cymru ar Hydref 9fed 2019 yng Ngholeg Crist, Aberhonddu. 

Y siaradwyr fydd Yr Athro Andrew Evans: Pennaeth Ffiseg Prifysgol Aberystwyth, Yr Athro Averil Macdonald OBE a'r Athro Alun Vaughan Prifysgol Southampton.

Bydd hefyd ystod eang o weithdai i ddewis ohonnynt. 

Manylion a bwcio yma.

Digwyddiadau rhanbarthol yr ASE ar gyfer tymor yr Hydref - Abertawe 25 Medi; Casnewydd 18 Hydref; Bangor 22 Hydref

Bydd sgwrs banel gyda'r teitl "Let's Talk about Girls in STEM" yn digwydd cyn perfformiadau o'r sioe Eye of the Storm (manylion y sioe yma).

Mae angen bwcio ar gyfer y sgyrsiau ar wahan i fwcio ar gyfer y sioe. 

Manylion a bwcio yma

Tudalen Facebook See Science 

Helpwch See Science/Gweld Gwyddoniaeth i rannu STEM ar draws Cymru


Hoffwch a dilynwch ein tudalen Facebook

https://www.facebook.com/SeeScienceGweldGwyddoniaeth/

Rhannwch newyddion a digwyddiadau gyda ni!