Image

Newyddion

Grantiau Partneriaeth y Gymdeithas Frenhinol: Gwnewch gais nawr - Hyd at £3000 ar gael!

RSC logo

Mae’r Gymdeithas Frenhinol wedi agor eu cynllun Grant Partneriaeth i gefnogi ysgolion i alluogi myfyrwyr 5-18 oed i gymryd rhan mewn prosiectau STEM. Mae grantiau o hyd at £3,000 ar gael i ysgolion.

Ers ei sefydlu ym mis Tachwedd 2000, dyfarnwyd dros £1.3 miliwn i dros 800 o ysgolion a cholegau sy’n hyrwyddo ymgysylltiad o fewn pynciau STEM i filoedd o bobl ifanc ledled y DU.

Mae’r cynllun yn galluogi ysgolion i redeg prosiectau ymchwil STEM mewn partneriaeth â phroffesiynol sy’n ymwneud â diwydiant neu ymchwil STEM, a rhoi’r arian iddynt i brynu’r offer angenrheidiol sydd eu hangen.

Mae'r rownd yma ar agor i gofrestru nes diwedd Chwefror.

Manylion yma.

Cemeg yn y Gymuned

Image result for chemistryMae Gweld Gwyddoniaeth yn cynnig cyfle i Grwpiau Cymunedol fel y Brownies, Guides, Scouts, yr Urdd a Chlybiau Ieuenctid i gymryd rhan mewn gweithdy Cemeg am ddim rhwng 1 Chwefror a 30 Mehefin. Bydd y gweithdy yn cynnig carwsel o 4 gweithgaredd gwahanol a fydd yn canolbwyntio ar Gemeg y Stryd Fawr a bydd hefyd yn rhoi cyfle i arweinwyr annog pobl ifanc i gymryd rhan mewn Gwobr CREST os dymunant. Bydd yr holl ddeunyddiau'n cael eu darparu am ddim.

Os ydych yn awyddus i dderbyn rhagor o fanylion cysylltwch gyda Llinos  trwy  llinos.misra@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

Tudalen Facebook Gweld Gwyddoniaeth

Helpwch Gweld Gwyddoniaeth i rannu STEM ar draws Cymru


Hoffwch a dilynnwch ein tudalen facebook  https://www.facebook.com/SeeScienceGweldGwyddoniaeth/


Rhannwch eich newyddion a'ch digwyddiadau gyda ni os gwelwch yn dda! 

Gwobr Athrawon Ffiseg

Image result for iopMae'r Gwobrau Athrawon Ffiseg yn dathlu llwyddiant athrawon ffiseg ysgol uwchradd sydd wedi codi proffil ffiseg a gwyddoniaeth mewn ysgolion.

Gwyddom fod athrawon yn cyfrannu swm enfawr i'r gymdeithas ac rydym yn dymuno rhoi cydnabyddiaeth iddynt y maent yn ei haeddu.

Gyda'r gwobrau hyn, rydym yn anrhydeddu athrawon ochr yn ochr â gwyddonwyr ymchwil a diwydianwyr nodedig.

Yn y modd hwn, rydym yn cydnabod, heb athrawon pwrpasol, na fyddai unrhyw gymuned ymchwil ffiseg na sylfaen dechnolegol mewn cymdeithas.

Gwybodaeth yma.

Ymunwch â Rhwydwaith Cynghori Athrawon CREST 

Mae'r tîm CREST wedi ail-lansio eu Rhwydwaith Cynghori Athrawon (TAN) ac maent yn awyddus i'ch cael chi yn rhan ohonno.

Pwrpas y TAN yw i helpu athrawon i wella ac i wneud y defnydd gorau o CREST ac i amlygu'r rhai sydd yn gwneud mwy na'r disgwyl. 

Mae'r rhwydwaith yn rhoi cyfle i aelodau a'u cydweithwyr i greu syniadau yn ogystal â datblygu a phrofi prosiectau neu ddulliau sy'n gysylltiedig â CREST.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymeryd rhan, cwblhewch y ffurflen gofrestru

Chwech o adnoddau newydd cyffrous ar gyfer Clybiau STEM! 

HomeSut gall STEM ein helpu i oroesi a ffynnu? A yw'ch myfyrwyr erioed wedi meddwl am dywydd gwyllt a gwych y ddaear? Beth am y wyddoniaeth sy'n gysylltiedig â goroesi effaith asteroid?

Dyma rai o'r cwestiynau a godir gan set newydd gyffrous o adnoddau Clybiau STEM.

Mae'r chwe adnodd yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho, ac fe'u datblygwyd yn benodol gydag arweinwyr clybiau i ddarparu deunydd diddorol a hawdd i'w defnyddio i Glybiau STEM ar draws y wlad.

Nod y rhaglen Clybiau STEM yw creu cyfleoedd ar bob lefel o'r ysgol i archwilio a rhoi cynnig ar bethau hwyliog, ymarferol, gan gynyddu brwdfrydedd a diddordeb pobl ifanc mewn pynciau STEM a gyrfaoedd cysylltiedig.

Y chwe adnodd newydd yw:

·      Extreme elements (7-9 oed)

·      Sounds amazing! (9-11 oed)

·      Survive an asteroid impact (11-14 oed)

·      Survive on a desert island (11-14 oed)

·      Survive a zombie apocalypse (11-14 oed)

·      Save the world with STEM (14-16 oed)