Image

Newyddion

Gweithgareddau CREST yn y cartref

Mae Gwobrau CREST yn gyfle gwych i arddangos ffyrdd y gall eich plant gymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n seiliedig ar wyddoniaeth gydag ychydig iawn o adnoddau.

Mae popeth sy'n ymwneud â chynllun Gwobrau CREST yn aros yr un fath, gyda chyfoeth o weithgareddau sy'n gymwys ar gyfer Gwobrau am ddim ac ar gael ar wefan CREST. Mae athrawon a rhieni hefyd yn dal i allu gwneud cais am dystysgrifau CREST ar-lein i fyfyrwyr sydd wedi cyflawni meini prawf y Gwobrau. Gallwch ddarllen mwy o'n hymateb yng Nghanolfan Gymorth CREST.

Gwelwch yma restr o weithgareddau ar gyfer plant rhwng 5 a 14 oed sydd yn ddelfrydol i'w gwneud yn y cartref.

!!UN I'W WNEUD ADRE!! Cystadleuaeth Poster Wythnos Wyddoniaeth Prydain

Thema eleni yw Ein planed amrywiol! 

Mae ein pecynnau gweithgaredd yn cynnwys llawer o weithgareddau ar y thema hon, gydag unrhyw beth o amrywiaeth fiolegol ac amrywiaeth gymdeithasol, i amrywiaeth gwybodaeth a gyrfaoedd STEM. Rydym yn siŵr y bydd y gweithgareddau hyn yn ysbrydoli llawer o bosteri anhygoel a chreadigol, ac edrychwn ymlaen at weld eich ceisiadau!

Hoffai Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain ddiolch i Guinness World Records am noddi’r gystadleuaeth bosteri eto eleni. Beth am weld a all eich myfyrwyr wneud poster am record byd sy’n dathlu ‘Ein planed amrywiol’?

Gellir gwneud posteri â llaw neu ddefnyddio cyfrifiadur a'u danfon yn ddigidol. Nid ydym yn gallu derbyn posteri wedi'u hanimeiddio'n ddigidol.

Categorïau oedran o'r Meithrin i Flwyddyn 9.

Dyddiad cau, Ebrill 3.

Manylion yma.

!!UN I'W WNEUD ADRE!! Cystadleuaeth Robot i Ysgolion: 5 i 7 oed - Tynnu llun robot

Oes gennych chi'r dychymyg i dynnu llun robot gwych?

Tynnwch lun robot yr hoffech ei weld yn y dyfodol am gyfle i ennill gwobrau gwych.

Gallai eich robot wneud unrhyw dasg neu swydd y gallwch chi feddwl amdani - yr unig derfyn yw eich dychymyg!

Pan fyddwch chi'n dylunio'ch robot, meddyliwch am yr hyn y gall ei wneud, pwy allai ei ddefnyddio, sut y bydd yn ymddwyn, a pha rannau arbennig y bydd eu hangen arno. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n labelu'ch llun gyda'r nodweddion pwysig hyn. Bydd angen i chi roi eich syniad creadigol i'r beirniaid.

Mae'r gystadleuaeth hon ar agor i blant rhwng 5 a 7 oed.

Dyddiad cau Mehefin 8.

Manylion yma.

!!UN I'W WNEUD ADRE!! Cystadleuaeth Robot i Ysgolion: 7 i 11 oed - Once upon a robot

Oes gennych chi'r creadigrwydd i ysgrifennu stori robot wych?

Rydyn ni'n chwilio am straeon byrion cyffrous sy'n cynnwys robotiaid am gyfle i ennill gwobrau gwych.

Dyma'ch cyfle i chi ddangos eich creadigrwydd a mynd â'r darllenwyr ar antur i fyd roboteg a pheiriannau deallus.

Bydd angen i chi ddefnyddio'ch dychymyg i greu cymeriadau credadwy a chynllwyn gafaelgar.

Gall eich stori fer gynnwys unrhyw fath o robot y gallwch chi ei freuddwydio, a gallai ddigwydd ar y Ddaear, yn y gofod neu hyd yn oed ar blaned arall!

Meddyliwch a yw'ch stori wedi'i gosod yn yr oes sydd ohoni, y dyfodol, neu'r gorffennol efallai. Pa heriau fydd eich cymeriadau yn eu hwynebu? Sut fydd yr antur yn dod i ben?

Mae Once Upon a Robot ar agor i blant rhwng 7 ac 11 oed.

Dyddiad cau Mahefin 8.

Manylion yma.

Tudalen Facebook See Science

Helpwch See Science/Gweld Gwyddoniaeth i rannu STEM ar draws Cymru


Hoffwch a dilynwch ein tudalen Facebook

https://www.facebook.com/SeeScienceGweldGwyddoniaeth/

Rhannwch newyddion a digwyddiadau gyda ni! 

Cadwch lygad ar ein cyfryngau cymdeithasol!

O ganlyniad i'r sefyllfa Covid-19 rydyn ni yn Gweld Gwyddoniaeth wrthi yn chwilio am ddeunyddiau STEM arlein y gall athrawon a disgyblion eu defnyddio yn ystod cyfnod o gau ysgolion. 

Cadwch yn saff bawb!

Darllenwch yr erthygl ddefnyddiol ar wefan y Gymdeithas Gemeg Frenhinol yma


Bydd mwy o adnoddau ar y wefan yn fuan

Facebook: https://www.facebook.com/SeeScienceGweldGwyddoniaeth/

Twitter: @SeeScience