Image

Newyddion

Gweithgareddau CREST yn y cartref

Mae Gwobrau CREST yn gyfle gwych i arddangos ffyrdd y gall eich plant gymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n seiliedig ar wyddoniaeth gydag ychydig iawn o adnoddau.

Mae popeth sy'n ymwneud â chynllun Gwobrau CREST yn aros yr un fath, gyda chyfoeth o weithgareddau sy'n gymwys ar gyfer Gwobrau am ddim ac ar gael ar wefan CREST. Mae athrawon a rhieni hefyd yn dal i allu gwneud cais am dystysgrifau CREST ar-lein i fyfyrwyr sydd wedi cyflawni meini prawf y Gwobrau. Gallwch ddarllen mwy o'n hymateb yng Nghanolfan Gymorth CREST.

Gwelwch yma restr o weithgareddau ar gyfer plant rhwng 5 a 14 oed sydd yn ddelfrydol i'w gwneud yn y cartref.

Wythnos Clybiau STEM, Mehefin 22-26

Newyddion cyffrous! Mae STEM Learning wedi cadarnhau y bydd Wythnos Clybiau STEM yn cael ei chynnal eleni rhwng yr 22ain a'r 26ain o Fehefin.

Bydd Gweld Gwyddoniaeth yn rhannu gweithgaredd bob dydd ar eu tudalen facebook yn ystod yr wythnos. Bydd thema ddyddiol wahanol bob dydd gyda gweithgareddau, heriau a gwobrau i'w hennill! Ffocws Wythnos Clybiau STEM eleni yw Cronfa Ymchwil Heriau Byd-eang UKRI (GCRF) a bydd STEM Learning yn ymdrin â phedwar maes targed trwy gydol yr wythnos; aer glân, dŵr a glanweithdra, ynni cynaliadwy, cymunedau cynaliadwy a, chynhyrchu a defnyddio cynaliadwy. 

Manylion yma.

Dyma help llaw gan dîm ysgolion yr Eden Project 

Rydym yn llawn edmygedd o'r gwaith digynsail rydych chi a'ch ysgolion yn ei wneud i gefnogi iechyd ac addysg eich plant a'ch pobl ifanc yn ystod yr amseroedd anoddaf hyn. Diolch.

Er mwyn eich cefnogi chi rydym wedi casglu ein holl adnoddau ar gyfer dysgwyr gartref, ac ar gyfer athrawon sy'n cefnogi dysgwyr gartref, mewn un lle - yn ein hadran newydd Eden at home. 

Manylion yma.

Cefnogaeth ar gyfer dysgu o bellgan y Gymdeithas Gemeg Frenhinol

Mae gan y Gymdeithas Gemeg Frenhinol adran o'u gwefan Addysg, edu.rsc.org, sy'n ymroddedig i ddysgu o bell. Mae yna adrannau ar gyfer ysgolion cynradd, fideos o wersi ymarferol uwchradd a gwybodaeth am yrfaoedd. Cofrestrwch ar gyfer cyfrif gyda nhw a chael mynediad diderfyn i lwyth o adnoddau! 

Manylion yma.


Tudalen Facebook See Science

Helpwch See Science/Gweld Gwyddoniaeth i rannu STEM ar draws Cymru


Hoffwch a dilynwch ein tudalen Facebook

https://www.facebook.com/SeeScienceGweldGwyddoniaeth/

Rhannwch newyddion a digwyddiadau gyda ni!