Partner Llysgenhadon STEM Cymru

Mae Partner Llysgenhadon STEM Cymru, Gweld Gwyddoniaeth, yn cydlynu’r Rhaglen Llysgenhadon STEM yng Nghymru i helpu i ysbrydoli pobl ifanc am STEM.

Rydym yn hysbysu ysgolion yng Nghymru am weithgareddau o ansawdd uchel y gallant gymeryd rhan ynddynt er mwyn cyfoethogi a gwella'r cwricwlwm STEM ac yn eu galluogi i ddefnyddio ystod o Lysgenhadon STEM, fel y gall athrawon ymgorffori cysylltiadau rhagorol i fyd gwaith yn eu haddysgu.

Image