Gwasanaeth cyfieithu

Mae Gweld Gwyddoniaeth yn cynnig gwasanaeth cyfieithu ar gyfer deunyddiau sy'n gysylltiedig â STEM. Rydym wedi gweithio gyda phartneriaid i gynnig deunyddiau addysgol trwy gyfrwng y Gymraeg.

Prosiectau cyfieithu diweddar

Ymhlith y prosiectau diweddar y mae Gweld Gwyddoniaeth wedi'u cyfieithu i'r Gymraeg mae: