Syniadau a gweithgareddau i Lysgenhadon STEM

Gallwch ddod o hyd i nifer enfawr o ‘weithgareddau’ a cheisiadau am Lysgenhadon STEM trwy arwyddo i mewn i’ch proffil Llysgennad STEM a phori yn ôl pwnc, rhanbarth neu ar-lein.

Gallwch hefyd edrych ar:

  • Clybiau STEM
  • Prosiectau a chystadlaethau
  • Lleoliadau profiad gwaith
  • Noddi digwyddiad
  • Dod yn Asesydd CREST

Clybiau STEM

Image

Mae Clybiau STEM yn darparu cyfleoedd i bobl ifanc gael eu hysbrydoli trwy archwilio gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg y tu allan i'r cwricwlwm ffurfiol.

Mae'r Rhaglen yn adeiladu ar lwyddiannau'r Rhwydwaith Clybiau STEM wrth adeiladu meysydd ffocws a chefnogaeth newydd i athrawon sy'n briodol i anghenion eu hysgolion. Darganfyddwch sut y gallwch chi gymryd rhan a darganfod ystod eang o weithgareddau i'ch Clwb yma.

Prosiectau a chystadlaethau

Mae prosiectau a chystadlaethau yn ffordd wych o gael Llysgenhadon STEM i mewn i'r ystafell ddosbarth. Beth am osod her fel cwmni a mentora myfyrwyr trwy brosiect?

Chwiliwch am ein prosiectau a'n cystadlaethau cyfredol.

Lleoliadau profiad gwaith

  • A all eich cwmni gynnig lleoliadau profiad gwaith i bobl ifanc i'w helpu i benderfynu ar eu dyheadau a'u gyrfaoedd yn y dyfodol?
  • A all eich cwmni gynnig ymweliadau safle neu gynnal lleoliadau i athrawon?

Cysylltwch â ni i ddarganfod mwy.

Noddi digwyddiad

Os oes gennych ddiddordeb mewn noddi digwyddiad ar lefel leol neu genedlaethol, cysylltwch â ni i ddarganfod mwy.

Dewch yn Asesydd CREST

Darganfyddwch fwy am Wobrau CREST yma a sut i ddod yn Asesydd CREST yma.