Adnoddau eraill ar-lein

Mae'r adnoddau arlein isod wedi eu rhannu yn bedwar adran: Gyrfaoedd, Mathemateg, Technoleg/Peirianneg a Chodio/Cyfrifiadureg.
I weld adnoddau arlein Gwyddoniaeth (Gwyddoniaeth Cyffredinol, Bioleg, Cemeg, Ffiseg, Y Gofod, Bwyd, Egni, Meddygaeth, Arall) gwelwch y dudalen yma.

Cliciwch ar y penawdau isod i ehangu'r cynnwys ar gyfer pob categori adnoddau.
Mae clicio ar bennawd arall yn cau'r un a agorwyd yn flaenorol.

Adnoddau ysgolion uwchradd

Adnoddau ysgolion cynradd