Proffiliau ac astudiaethau achos Llysgenhadon STEM

Hwb Llysgennad STEM Cymru Mae Llysgenhadon STEM yn cael effaith gadarnhaol ar eu sefydliadau eu hunain, gan ddod â sgiliau a phrofiadau newydd yn ôl, tra hefyd yn codi proffil eu diwydiant a hyrwyddo delweddau cadarnhaol o STEM yn y gwaith.

Mae'r dudalen hon yn proffilio rhai o'r Llysgenhadon STEM sy'n gweithio yng Nghymru ac yn darparu enghreifftiau o sut mae eu cyfraniad yn gwneud gwahaniaeth.


Proffiliau Llysgenhadon STEM

Image

Mae Llysgenhadon STEM yn wirfoddolwyr o bob oed sydd yn gweithio mewn amrywiaeth o rolau yn ymwneud â STEM, o beirianwyr ar brentisiaeth i ddaearegwyr a ffisegwyr niwclear i swolegwyr. Nid yn unig maent yn cael llawer o hwyl, ond maent hefyd yn cael y cyfle i gyfrannu at eu cymuned leol ac i roi hwb i'w sgiliau a'u hyder.

Cliciwch ar y penawdau isod i ehangu'r cynnwys ar gyfer pob astudiaeth achos. Mae clicio ar bennawd arall yn cau'r un a oedd ar agor o'r blaen yn awtomatig.


Astudiaethau achos Llysgenhadon STEM

Image

Mae'r astudiaethau achos isod yn disgrifio rhai o'r gweithgareddau yng Nghymru y mae Llysgenhadon STEM wedi'u sefydlu neu gymryd rhan ynddynt. Maent yn dangos yr effaith drawsnewidiol y gall cyfranogiad Llysgenhadon ei chreu - i athrawon, i ddisgyblion, i'r ysgol ac i Lysgenhadon STEM eu hunain.

Cliciwch ar y penawdau isod i ehangu'r cynnwys ar gyfer pob astudiaeth achos. Mae clicio ar bennawd arall yn cau'r un a oedd ar agor o'r blaen yn awtomatig.