Image

Datblygu adnoddau

Ysgrifennu Cynnwys

Mae gan Gweld Gwyddoniaeth dîm o athrawon cymwys, profiadol sy'n gallu datblygu adnoddau STEM pwrpasol ar gyfer athrawon, arweinwyr cymunedol a sefydliadau.

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi a gwella addysg wyddoniaeth a thechnoleg trwy ddatblygu adnoddau addysgol a deunyddiau Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg.

Rydym hefyd wedi datblygu MOOCs ar-lein ar gyfer STEM Learning Ltd.

Enghreifftiau o waith blaenorol


Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

Arfarniad

Mae gennym brofiad o gynnal cyn-ymchwil cynulleidfa fanwl ar gyfer datblygu prosiectau ac adnoddau a chynnal arfarniadau ac astudiaethau cwmpasu ar gyfer cleientiaid allanol yn y gymuned STEM.