Image

Digwyddiadau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha 13 Mai 2021

Mai

Parc Geneteg Cymru Arddangosfa Genomeg 2021 Mai 14eg Ar-lein

Mae Parc Geneteg Cymru yn trefnu Arddangosfa Genomeg newydd a chyffrous mewn cydweithrediad â Phartneriaeth Genomeg Cymru. Bydd y digwyddiad yn arddangos genomeg a'i botensial i wella gofal iechyd i bobl Cymru. Bydd y digwyddiad yn fyw rhwng 10.00am a 7pm. Gallwch ymuno a gadael cymaint o weithiau ag y dymunwch yn ystod y dydd, neu aros wedi mewngofnodi am y cyfan!

Pam mynychu? 

  • Gwyliwch gyflwyniadau byw ar-lein gan arbenigwyr ym maes geneteg / genomeg. 
  • Lawrlwythwch ddeunyddiau addysgol i gael mynediad atynt yn eich amser eich hun. 
  • Cymerwch ran mewn gweithgareddau ymarferol. 
  • Profwch a gwella eich gwybodaeth genomeg. 

Bydd gwahanol barthau, gan gynnwys un ar gyfer ysgolion gyda: 

  • Stondinau Prifysgol 
  • Gwybodaeth am yrfaoedd genomeg 

Manylion llawn yma.

Cyflwyniad i'r adnodd CREST Darganfod: Peiriannau'r Dyfodol. Dydd Mercher 19 Mai 4-5pm Ar-lein

MAE HWN YN SESIWN YN Y GYMRAEG

Ydych chi'n awyddus i redeg prosiectau CREST gyda'ch disgyblion ond ddim yn siwr lle i ddechrau? 

Mae casgliad adnoddau CREST ar Ddysgu Peirianyddol yn cynnig rhywbeth i bob oedd rhwng blwyddyn 5 ac ôl-16. Yn y sesiwn hwn bydd Llinos yn rhoi trosolwg o redeg CREST yn eich ysgol chi - fel rhan o wersi neu glwb gwyddoniaeth -ac yn eich tywys trwy'r adnodd CREST Darganfod: Peiriannau'r Dyfodol. Mae'n addas ar gyfer blynyddoedd 5 i 9 ac AR GAEL YN Y GYMRAEG.   Mae wedi profi i fod yn boblogaidd ymysg athrawon mewn sesiynau ddiweddar. 

Gwyliwch y fideo yma, gan y Gymdeithas Frenhinol a gyda Professor Brian Cox yn cyflwyno, i gael blas o'r prosiect.

Mae'r sesiwn ar gael yn y Saesneg ar 28 Ebrill a'r 11 Mai. 

Bwciwch yma.

Diwrnod Ystafell Ddosbarth Awyr Agored. Dydd Iau 20 Mai.

Mae Diwrnod Ystafell Ddosbarth Awyr Agored yn fudiad byd-eang i wneud amser yn yr awyr agored yn rhan o ddiwrnod pob plentyn. Ar ddau ddiwrnod o weithredu bob blwyddyn, mae athrawon yn mynd â phlant allan i’r awyr agored i chwarae a dysgu. Trwy gydol y flwyddyn, mae'r gymuned Diwrnod Ystafell Ddosbarth Awyr Agored yn ymgyrchu am fwy o amser yn yr awyr agored bob dydd.

Gweler y wefan swyddogol yma.

Mae gan Brosiect Eden rai awgrymiadau defnyddiol ar gyflwyno dysgu awyr agored yn eich ysgol yma.

Y Sioe Wyddoniaeth Fyd-eang - Bonansa Bioamrywiaeth - 21ain Mai 

Mae'r Sioe Wyddoniaeth Fyd-eang yn dychwelyd! Bydd y sioe yn  ymgysylltu â gwyddoniaeth, gan annog cyfathrebwyr gwyddoniaeth ledled y byd i rannu eu gwaith, rhoi cynnig ar sgiliau newydd a dal i wenu yn ôl ddydd Gwener 21 Mai ar gyfer ein Bonansa Bioamrywiaeth! Bydd y Bonanza Bioamrywiaeth yn dathlu anifeiliaid, planhigion a ffyngau mewn cydweithrediad â https://www.backyardbio.net/ 

O 9ambydd gennym gyflwynydd newydd bob 15 munud yn arddangos darn bach o'r byd naturiol trwy fideo neu lif byw o'u cyfrifon Twitter. Os hoffech chi gymryd rhan, gallwch gofrestru ar y ddolen Eventbrite hon Nid oes rhaid i chi fod yn fiolegydd i gymryd rhan (does dim angen i chi fod yn wyddonydd hyd yn oed!), Rydyn ni'n chwilio am unrhyw un sy'n awyddus i rannu rhywbeth cŵl am y byd naturiol i gymryd rhan.

Amgueddfa Dros Nos: Byd Natur Gartref. Dydd Sadwrn a Sul, Mai 22 a 23 Ar-lein

Dyma wahoddiad i chi ymuno â thaith wyllt! Profwch noson llawn hwyl yn yr Amgueddfa o gysur eich cartref.  

Dyma’r cynllun:  

- Adeiladu gwersyll, creu binocwlars, a pharatoi am antur holol unigryw drwy'r Amgueddfa.

- Ewch tu ôl i'r llenni i stordai'r Amgueddfa, i ddarganfod lle mae pryfed, bywyd morol, a rhywogaethau mewn perygl yn cuddio.

- Binocwlars yn barod... ymunwch â galwad fideo byw o saffari yn Ne Affrica i edrych am eliffantod!

- Ydych chi erioed wedi meddwl sut mae pryfed bwytadwy yn blasu?! Cadwch eich lefelau egni yn uchel a pharatowch Sudd y Jwngl, Pwdin Pridd, a byrbryd Sgram Pryfed.

- Archwiliwch y tir, y môr a'r awyr yn ein oriel rhithwir Hanes Natur, cyn profi eich gwybodaeth mewn cwis ar-lein.

- Ymlacwich ac ymuno â sesiwn yoga amser gwely arbennig - yna ewch yn ôl i'r gwersyll i freuddwydio am greaduriaid môd yn nofio'n rhydd yn y cefnfor.  

- Deffro'n gynnar i wylio adar, cyn adeiladu bwydwyr adar a bomiau hadau pili pala fydd yn helpu i warchod a pheillio ein tir.

Manylion yma. Nodwch bod cost o £5 y teulu ar gyfer y digwyddiad yma.

Mehefin

Y Cyfraniad Gwyddoniaeth Mawr i Ysgolion. 15 Mehefin

Ymgyrch sy'n gwahodd plant 5-14 oed i rannu eu cwestiynau ac ymchwiliadau gwyddonol eu hunain, i godi proffil gwyddoniaeth mewn ysgolion a chymunedau, ac ysbrydoli pobl ifanc i mewn i wyddoniaeth a pheirianneg.

Mae cymaint o baratoi eisoes ar y gweill i wneud 2021 hyd yn oed yn fwy llwyddiannus. Cadwch y wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sydd ymlaen wrth gofrestru'ch buddiant. Byddant yn gyhoeddiadau misol a gweithgareddau yn gorffen ar 15 Mehefin.

Mae'r Gwneuthurwyr Cwestiynau sydd yn ysbrydoli pobl ifanc i drafod a gofyn cwestiynau gyda'i gilydd ar fater Newid Hinsawdd yn boblogaidd iawn.

Fe allech chi ddefnyddio clip fideo, llyfr neu bapur newydd i ddechrau sgwrs a datblygu rhai cwestiynau a fyddai yn arwain i ymholiadau gwyddoniaeth addas ar gyfer y cartref, ystafelloedd dosbarth, ysgolion a chymunedau.

Mae cymaint o baratoi eisoes ar y gweill i wneud 2021 hyd yn oed yn fwy llwyddiannus. Cadwch lygad ar y wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sydd ymlaen pryd trwy gofrestru eich diddordeb. Bydd cyhoeddiadau misol a gweithgareddau yn gorffen ar 15 Mehefin.

Manylion yma.