Image

Cyfleoedd Eraill

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha 28 Tachwedd 2019

Gwobrau Athrawon Ffiseg, IOP

Mae'r gwobrau Athrawon Ffiseg yn dathlu llwyddiant athrawon ffiseg ysgolion uwchradd sydd wedi codi proffil ffiseg a gwyddoniaeth mewn ysgolion.

Mae'r panel yn chwilio am athrawon sydd:

  • yn athrawon ffiseg rhagorol;
  • wedi ysbrydoli disgyblion a chydweithwyr;
  • wedi gwneud ffiseg / gwyddoniaeth yn gyffrous ac yn berthnasol;
  • wedi gwneud ymdrech y tu hwnt i alwad yr amserlen;
  • wedi ymgysylltu'n broffesiynol ag eraill yn y gymuned addysg ehangach.

Mae o leiaf 7 mlynedd o brofiad addysgu  yn nodweddiadol ar gyfer y rhai sy’n derbyn y gwobrau. Cofiwch fod pob un o'r athrawon a enwebwyd ar gyfer y gwobrau yn athrawon da iawn. Mae'r panel dethol yn chwilio am y rhai sy'n rhagorol.

Y manylion i gyd yma. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Ionawr 13 2020.

Cofrestrwch nawr am Mission X 2020!

Mae 'Mission X: Train Like an Astronaut' yn her addysgol ryngwladol am ddim, sy'n canolbwyntio ar ffitrwydd a maeth, sy'n annog myfyrwyr i hyfforddi fel gofodwr.

Mae timau o fyfyrwyr yn cwblhau gweithgareddau i ennill pwyntiau a helpu masgotiaid Mission X, Luna a Leo, i gerdded i'r Lleuad. Mae dwy set o weithgareddau ymarferol yn yr ystafell ddosbarth yn cefnogi'r her: gweithgareddau corfforol, sy'n helpu myfyrwyr i ddatblygu cryfder, dygnwch, cydsymud ac ymwybyddiaeth ofodol; a gweithgareddau gwyddonol sy'n canolbwyntio ar bynciau STEM ac sy'n caniatáu i fyfyrwyr ymarfer rhesymu gwyddonol a gwaith tîm.

Oedran targed: 8-12, ond gellir addasu gweithgareddau ar gyfer pob oedran!

Llinell amser: Ionawr 2020 - Mai 2020.

Manylion yma.

Arolwg athrawon Pont Gludiant Casnewydd

Allwch chi helpu un o'r pontydd mwyaf eiconig yng Nghymru?

Mae tîm Pont Cludiant Casnewydd yn gwneud cais i Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol i gefnogi atgyweirio, adfer a dehongli'r Bont eiconig. Fel rhan o'r prosiect hwn, bydd rhaglen newydd o weithgareddau, ymweliadau ac adnoddau ar waith ar gyfer ysgolion a cholegau, gyda gweithgareddau o bosibl yn cefnogi gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM), hanes, daearyddiaeth a dylunio celf. Rydym hefyd yn gobeithio cynnig cyfleon gwirfoddoli, lleoliadau gwaith a phrentisiaethau i bobl ifanc.

Hoffem gael eich mewnbwn i'n helpu i'n siapio ein syniadau ar y cam cyffrous hwn ac mae'r arolwg hwn yn amlinellu rhai o'r syniadau hynny. Dylai'r arolwg hwn gymryd tua 7-10 munud i'w gwblhau. Bydd yr holl arolygon sydd wedi'u cwblhau yn cael eu cynnwys mewn raffl i ennill Taleb Amazon £50.

Arolwg yma.

Gwobrau Rhagoriaeth D&T 2020

Mae enwebiadau ar gyfer yr  20fed Gwobrau Rhagoriaeth Dylunio a Thechnoleg bellach ar agor.Bydd y seremoni wobrwyo fawreddog yn cael ei chynnal yn y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg, Llundain, ar yr 20fed Mawrth 2020 gan y Gymdeithas D&T a'r Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg. Mae'r gwobrau'n rhoi cydnabyddiaeth proffesiynol i unigolion a enwebwyd gan eu cydweithwyr am eu gwaith unigryw ym maes dylunio a thechnoleg ar draws y categorïau.

Mae dewis o 12 categori ac mae'r manylion i gyd yma.

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw dydd Gwener 13 Rhagfyr 2019.

Medal Addysg Kavli

Dyfarnir hyn gan y Gymdeithas Frenhinol bob dwy flynedd i unigolyn sydd wedi cael effaith sylweddol ar wyddoniaeth neu addysg fathemateg yn y DU. Os ydych chi, neu rywun rydych chi’n ei wybod, yn haeddu cael eu cydnabod am yr effaith a gawsant, gwnewch yn siŵr eu bod yn derbyn enwebiad. Bydd y rownd nesaf yn agor yn mis Tachwedd 2019.

Gwobr Wyddoniaeth Rolls-Royce

Rolls Royce logoRhaglen Wobrwyo Flynyddol yw Gwobr Wyddoniaeth Rolls-Royce sy'n helpu athrawon i weithredu syniadau addysgu gwyddoniaeth neu fathemateg yn eu hysgolion a'u colegau. Gallwch gystadlu drwy dnail ai ddau lwybr. Yn gyntaf, gallwch fynychu DPP a ariennir gan ENTHUSE yn y Ganolfan Ddysgu STEM Genedlaethol, Efrog. Gellir cyflwyno'r cynllun gweithredu rydych chi'n ei baratoi fel rhan o'ch cwrs ar gyfer y Wobr Wyddoniaeth. Os na allwch fynychu cwrs yn y Ganolfan Ddysgu STEM Genedlaethol STEM gallwch gystadlu  am y Wobr Wyddoniaeth trwy un o'r Partneriaethau Dysgu Gwyddoniaeth rhanbarthol. Darganfyddwch sut i fynd i mewn yma.