Image

Cyfleoedd Eraill

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha 07 Hydref 2019

Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru

Ydych chi'n adnabod athro sydd wedi gwneud rhywbeth anhygoel? Mae'r cyfnod enwebu ar gyfer Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru wedi agor. 

Bydd y Gwobrau yn anrhydeddu cyraeddiadau athrawon ym mhob cwr o’r wlad sy’n hyrwyddo llwyddiant ym myd addysg ac sy’n dangos ymroddiad ac ymrwymiad o’r radd flaenaf wrth wneud hynny. 

Mae 9 Gwobr Addysgu Proffesiynol, a’r cyhoedd sy’n gwneud enwebiadau ar gyfer pob un.  

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw Tachwedd. Manylion yma.

Medal Addysg Kavli

Dyfarnir hyn gan y Gymdeithas Frenhinol bob dwy flynedd i unigolyn sydd wedi cael effaith sylweddol ar wyddoniaeth neu addysg fathemateg yn y DU. Os ydych chi, neu rywun rydych chi’n ei wybod, yn haeddu cael eu cydnabod am yr effaith a gawsant, gwnewch yn siŵr eu bod yn derbyn enwebiad. Bydd y rownd nesaf yn agor yn mis Tachwedd 2019.

Gwobr Wyddoniaeth Rolls-Royce

Rolls Royce logoRhaglen Wobrwyo Flynyddol yw Gwobr Wyddoniaeth Rolls-Royce sy'n helpu athrawon i weithredu syniadau addysgu gwyddoniaeth neu fathemateg yn eu hysgolion a'u colegau. Gallwch gystadlu drwy dnail ai ddau lwybr. Yn gyntaf, gallwch fynychu DPP a ariennir gan ENTHUSE yn y Ganolfan Ddysgu STEM Genedlaethol, Efrog. Gellir cyflwyno'r cynllun gweithredu rydych chi'n ei baratoi fel rhan o'ch cwrs ar gyfer y Wobr Wyddoniaeth. Os na allwch fynychu cwrs yn y Ganolfan Ddysgu STEM Genedlaethol STEM gallwch gystadlu  am y Wobr Wyddoniaeth trwy un o'r Partneriaethau Dysgu Gwyddoniaeth rhanbarthol. Darganfyddwch sut i fynd i mewn yma.