Image

Ceisiadau am Lysgenhadon STEM

Cyfleoedd gwirfoddoli yn eich ardal chi

Chwefror 2019

STEM Learning logoOs gallwch chi gyfrannu at unrhyw un o'r ceisiadau canlynol, neu os hoffech ragor o wybodaeth amdanynt, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk..

Rhennir y rhestr yn ardaloedd daearyddol er mwyn hwyluso y dewis:

Cymru Gyfan

Dim on ceisiadau am Lysgenhadon STEM sydd yn siarad Cymraeg fydd yn ymddangos ar y dudalen hon.

Mae llawer iawn o geisiadau eraill i'w gweld yma.

Codau post CF

Dim on ceisiadau am Lysgenhadon STEM sydd yn siarad Cymraeg fydd yn ymddangos ar y dudalen hon.

Mae llawer iawn o geisiadau eraill i'w gweld yma.

** YSGOL GYMRAEG** Ysgol Bro Edern Sgwrs mewn Gwasanaeth

Heol Llanedeyrn

Caerdydd CF23 9DT

 • Mae’r ysgol yn chwilio am Lysgenhadon STEM ar gyfer sgyrsiau gwasanaeth 30 munud 8.30am – 9am
 • Bydd y disgyblion yn rhai Bl 9 – 11 yn dibynnu ar y diwrnod

Pynciau sydd eu hangen:

 • Iechyd a Meddygaeth
 • Hamdden, Chwaraeon a Thwristiaeth
 • Gofal Anifeiliaid
 • Celf a Dylunio
 • Y Gyfraith
 • Cyfrifiaduron, Meddalwedd a TG
 • Dyddiadau hyblyg Ionawr / Chwefror 
GwyddonLe Eisteddfod yr Urdd 27 Mai – 1 Mehefin

Bae Caerdydd

CF10 5AL

 • Mae gwahoddiad i Lysgenhadon STEM arddangos yn y GwyddonLe yn Eisteddfod yr Urdd rhwng 27 Mai a 1 Mehefin 2019.
 • Mae’r GwyddonLe yn bafiliwn ar Faes yr Eisteddfod sydd yn rhoi cyfle i blant, pobl ifanc ac oedolion gael rhyngweithio gyda phynciau Gwyddonol, Peirianyddol, Technolegol, Digidol ac Amgylcheddol. Daeth dros 4,500 o ymwelwyr i’r GwyddonLe yn ystod Eisteddfod 2018.
 • Byddai Steffan Prys yn gwerthfawrogi pe baech yn ystyried cynnal stondin neu arddangosfa yn Eisteddfod eleni ym Mae Caerdydd.
 • Prif bartner a noddwr y GwyddonLe yw Prifysgol Abertawe a bydd wythnos gyfan o weithgareddau yn mynd ymlaen
**YSGOL GYMRAEG** Ysgol Rhydywaun Cefnogi gweithdy Ecoleg

Rhondda Cynon Taf

CF44 9ES

 • Bl 9 & 10 
 • Mae’r athrawes Leana Stansfield yn bwriadu rhedeg gweithdai ar ecoleg
 • Gallai'r rhain gynnwys dipio pwll, arolwg cen, pridd neu samplu gan ddefnyddio cwadradau
 • Yn y lle cynta hoffai Leana gael sgwrs gyda Llysgenhadon STEM am gynnwys y sesiwn
 • Mae rhoi cymorth pellach yn ddewisol

Codau post NP

Dim on ceisiadau am Lysgenhadon STEM sydd yn siarad Cymraeg fydd yn ymddangos ar y dudalen hon.

Mae llawer iawn o geisiadau eraill i'w gweld yma.

**YSGOL GYMRAEG** Ysgol Y Ffin Gweithdai STEM

 Caldicot Cil-y-Coed

NP26 4NQ:

 • Mae croeso bob amser i Lysgenhadon STEM gynnig sesiynau ymweliadau / clwb ar ôl ysgol yn yr ysgol 
 • Bydd yr ysgol hefyd yn cynnal digwyddiad Dydd Sadwrn teuluol - manylion i ddilyn – Bydd croeso i Lysgenhadon STEM 
**YSGOL GYMRAEG** Ysgol Gymraeg Trelyn Ymweliad i Glwb ar ôl ysgol neu amser cinio 

Caerffili. 

NP12 3ST. 

 • Mae Liz Owen yn awyddus i groesawu Llysgenhadon STEM. Mae disgyblion CA2 yn gweithio ar Chwarae gyda Ffiseg (Bl 3/4) a Ynni Golau a Sain (Bl 5/6)
 • Sesiwn un awr 3.30 -4.30 neu ymweliad amser cinio
 • Dyddiadau hyblyg

Codau post SA

Dim on ceisiadau am Lysgenhadon STEM sydd yn siarad Cymraeg fydd yn ymddangos ar y dudalen hon.

Mae llawer iawn o geisiadau eraill i'w gweld yma.

**YSGOL GYMRAEG** Ysgol Bryn Tawe Rhaglen Gyrfaoedd STEM careers programme Tymor y Gwanwyn 2019

Penlan 

Abertawe 

SA5 7BU

 • Mae’r cydlynydd Gwyddoniaeth Rhiannon Williams yn chwilio am gyfres o ymweliadau gan Lysgenhadon STEM at ddisgyblion Bl 9 (14 oed)
 • Y nod yw i ddangos llwybrau gyrfa mewn sesiwn 50 munud
 • Bydd disgyblion yn cymeryd nodiadau yn ystod y sesiwn ac yn trsoglwyddo’r wybodaeth mewn cyflwyniad i ddisgyblion Bl 7 & 8
 • Gellir cyflwyno sesiwn i’r flwyddyn gyfan (140 o ddisgyblion) neu i ddosbarth o 30. Yna gall pob dosbarth rannu gwybodaeth am wahanol Lysgenhadon STEM
 • Gallwch sôn am gymwysterau, llwybrau gyrfa, manylion am y swydd, agweddau gorau a gwaethaf y swydd ayyb

 Os gallwch helpu mi anfona i amserlen o ddyddiadau ac amserau sydd ar gael

**YSGOL GYMRAEG** Ysgol Ystalyfera Sesiwn Lab BTEC Gwyddoniaeth Gymhwysol

Ystalyfera

Abertawe

SA9 2JJ

Mae’r athrawes Bethan Murphy yn chwilio am gyflwyniad neu arddangosfa ar Systemau Gwybodaeth Labordy ar gyfer disgyblion BTEC lefel 3.

Mae’r modiwl yn gofyn i fyfyrwyr

 • Ddisgrifio’r drefn ar gyfer storio gwybodaeth mewn system rheoli gwybodaeth labordy
 • Esbonio’r prosesau sy'n gysylltiedig â storio gwybodaeth mewn gweithle wyddonol
 •  Drafod y manteision a geir trwy gadw data a chofnodion ar system gwybodaeth rheoli labordy

Codau post LD

Dim on ceisiadau am Lysgenhadon STEM sydd yn siarad Cymraeg fydd yn ymddangos ar y dudalen hon.

Mae llawer iawn o geisiadau eraill i'w gweld yma.

Gogledd Cymru

Dim on ceisiadau am Lysgenhadon STEM sydd yn siarad Cymraeg fydd yn ymddangos ar y dudalen hon.

Mae llawer iawn o geisiadau eraill i'w gweld yma.