Image

Cyfarfodydd Anwytho Llysgenhadon STEM

Medi – Tachwedd 2018

Rydym yn cynnal ein cyfarfodydd sefydlu cyntaf ar y dyddiadau isod. I archebu lle cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Mae’n rhaid i Lysgenhadon cofrestredig newydd ddod i gyfarfod sefydlu cyn y gallant gael eu cymeradwyo. Ond mae croeso cynnes i bob Llysgennad STEM fynychu’r cyfarfodydd hyn.

Hyfforddiant Cwrdd â’r Hwb Caerdydd a Chasnewydd

 • Dydd Iau 6 Medi 3-5pm. Swyddfa Gweld Gwyddoniaeth 8 Cilgant Sant Andreas Caerdydd CF10 3DD
 • Dydd Iau 13 Medi 3-5pm. Swyddfa Gweld Gwyddoniaeth 8 Cilgant Sant Andreas Caerdydd CF10 3DD
 • Dydd Gwener 21 Medi 11am – 1pm. Swyddfa Gweld Gwyddoniaeth 8 Cilgant Sant Andreas Caerdydd CF10 3DD
 • Dydd Mercher 26 Medi 12-2pm. Swyddfa Gweld Gwyddoniaeth 8 Cilgant Sant Andreas Caerdydd CF10 3DD
 • Dydd Llun 8 Hydref (amser i'w gadarnhau) ar gyfer EWB  Ysgol Beirianneg Prifysgol Caerdydd CF24 3AA
 • Dydd Mercher 10 Hydref 12-2pm. Swyddfa Gweld Gwyddoniaeth 8 Cilgant Sant Andreas Caerdydd CF10 3DD
 • Dydd Gwener 12 Hydref 11am – 1pm. Swyddfa Gweld Gwyddoniaeth 8 Cilgant Sant Andreas Caerdydd CF10 3DD
 • Dydd Llun 15 Hydref 11am – 1pm. Ystafell George Dŵr Cymru Ty Awen Coedcernyw NP10 8FZ
 • Dydd Mercher 7 Tachwedd 3.15-5.15pm. Ystafell 2.42 Ysgol Fferylliaeth Adeilad Redwood Caerdydd CF10 3NB

Hyfforddiant Cwrdd â’r Hwb Abertawe

 • Dydd Gwener 14 Medi 11am – 1pm. A225 Peirianneg Dwyrain (EE A225) Prifysgol Abertawe Campws Y Bae Ffordd Fabian SA1 8EN
 • Dydd Gwener 28 Medi 11am – 1pm. A225 Peirianneg Dwyrain (EE A225) Prifysgol Abertawe Campws Y Bae Ffordd Fabian SA1 8EN
 • Dydd Mercher 17 Hydref 12-2pm. A225 Peirianneg Dwyrain (EE A225) Prifysgol Abertawe Campws Y Bae Ffordd Fabian SA1 8EN
 • Dydd Gwener 26 Hydref 11am – 1pm. Ystafell i'w gadarnhau Campws Singleton Prifysgol Abertawe SA2 8PP
 • Canolbarth Cymru
 • Dydd Mercher 3 Hydref 1-3pm. Coleg Crist Aberhonddu LD3 8AF
 • Dydd Mercher 10 Hydref 1-3pm. IBERS Prifysgol Aberystwyth Adeilad Edward Llwyd  Aberystwyth SY23 3DA

Hyfforddiant Cwrdd â’r Hwb Gogledd Cymru

 • Dydd Mercher 5 Medi 9am – 3pm Staff Airbus yn unig. Airbus Brychdyn CH4 0DR

 • Dydd Mercher 19 Medi 2-4pm. Ystafell Lyfrgell Ysgol Cyfrifiadureg Prifysgol Bangor LL57 1UT
 • Dydd Iau 20 Medi 2-4pm. Techniquest Glyndwr Wrecsam LL11 2AW
 • Dydd Mercher 26 Medi 10am – 12pm. Safle Horizon Wylfa Bae Cemaes Ynys Môn LL67 0AA

Gellir trefnu dyddiadau eraill os nad oes un o’r rhai uchod yn addas – cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.