Image

Hyfforddiant Ychwanegol i Lysgenhadon STEM

Datblygu eich sgiliau, dysgu cyflwyno gweithgareddau ymarferol, ac ymestyn eich cyrraedd i ysgolion a'r gymuned


Ysbrydoli Pobl Ifanc – DPP ar-lein AM DDIM STEM

DPP AM DDIM ar-lein gan STEM Learning – darganfod sut i gynllunio a chynnal gweithgareddau Llysgennad STEM effeithiol.Hyfforddiant 'Pobl Fel Fi'

Mae'r ymgyrch hyfforddi hon wedi'i anelu at ferched 11-14 oed ac mae'n dangos bod STEM ar gyfer pawb.
Hyfforddiant Llysgennad "STEM Cwrdd â Ni"

Rydym yn cynnig hyfforddiant rheolaidd "Cwrdd â Ni" a gynlluniwyd i gynnig hyfforddiant a chyfleoedd pellach i Lysgenhadon STEM presennol gydag amrywiaeth o syniadau pellach a chymorth wedi'i deilwra.'Powerful Practicals'

Yn ystod y sesiwn hon fe gewch greu a datblygu gweithgareddau ymarferol newydd ac yna eu gwerthuso. Bydd hyn yn eich helpu i drosi eich syniadau eich hun i mewn i weithdai y gallech eu darparu ar gyfer pobl ifancSgiliau Mentora

Dysgwch sut i ddatblygu eich sgiliau fel mentor, profi eich sgiliau cyfathrebu a llawer mwy. Mae'r hyfforddiant diwrnod llawn hwn yn ddelfrydol i rywun sy'n gweithio gydag ysgol neu berson ifanc yn rheolaidd neu sydd â diddordeb mewn bod yn fentor CREST ar-lein.Hyfforddiant Sgiliau Lego

Ydych chi'n chwilio am ffordd i wella gweithdai STEM mewn Ysgol Gynradd neu Uwchradd? Gallai LEGO® Education WeDo 2.0 new Lego Mindstorms fod yr ateb perffaith

Mae Lego® yn dod â phrosiectau gwyddoniaeth go iawn i'r ystafell ddosbarth. Cyfle i roi darganfyddiadau gwyddonol a rhaglennu dysgu yn nwylo'ch disgyblionHyfforddiant pellach

Cyfle i adolygu eich hyfforddiant sefydlu ac ymestyn ymhellach gan ddefnyddio offer ar-lein STEM Learning ynghyd â gweithgareddau ymarferol ac adnoddau perthnasol.Os hoffech ragor o wybodaeth am unrhyw un o'r offer hyfforddi hyn, cysylltwch â ni.