Image

Ar gyfer Llysgenhadon STEM

Mae Llysgenhadon STEM yn gwirfoddoli eu hamser a'u harbenigedd i hyrwyddo ac ymgysylltu STEM i bobl ifanc mewn ffyrdd gwreiddiol, creadigol, ymarferol.
Mae Gweld Gwyddoniaeth yn gweithio gyda dros 2000 o wirfoddolwyr gwych ac ysbrydoledig sy'n cefnogi'r cwricwlwm STEM mewn ysgolion, yn cefnogi gweithgareddau STEM yn y gymuned a chodi ymwybyddiaeth o yrfaoedd STEM.

Mae Llysgenhadon STEM o amrywiaeth o gefndiroedd, sy'n cynrychioli nifer fawr o gyflogwyr gwahanol. Ymhlith llawer o gefndiroedd a phroffesiynau eraill, mae ein Llysgenhadon STEM yn cynnwys: gwyddonwyr amgylcheddol, peirianwyr awyrofod, dadansoddwyr ynni, daearegwyr, genetegwyr, ffisegwyr niwclear, peirianwyr cemegol, dylunwyr graffig, rheolwyr cyllid, penseiri, dylunwyr gemau, rheolwyr prosiect, syrfewyr a gweithwyr proffesiynol meddygol. Maent yn helpu i agor y drysau i fyd o gyfleoedd, gyrfaoedd a phosibiliadau sy'n deillio o ddilyn pynciau STEM. P'un a'i ydych chi'n gyflogwr, athro, arweinydd grŵp cymunedol neu arweinydd ieuenctid, neu yn gwirfoddoli fel Llysgennad STEM ar hyn o bryd, gallwn eich cefnogi chi.

Mae tystiolaeth yn dangos bod 90% o bobl ifanc sy'n ymgysylltu â Llysgenhadon STEM yn dweud ei fod yn cynyddu eu hymgysylltiad â STEM, gan eu helpu i wneud penderfyniadau gwybodus am eu gyrfaoedd yn y dyfodol.

My Image

Dod yn Llysgennad STEM

Os hoffech chi fod yn Llysgennad STEM, cofrestrwch gyda STEM Learning neu cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.


Cyfleoedd Hyfforddi a Datblygu

Gallwn gynnig sesiynau hyfforddi yn eich man gwaith i 6 neu fwy o weithwyr.

Rydym yn cynnal sesiynau rhwydweithio a sesiynau hyfforddi ymarferol yn rheolaidd gydag ystod eang o bartneriaid. Os oes gennych ddiddordeb mewn datblygu'ch sgiliau, dysgu i gyflwyno gweithgaredd ymarferol neu ymestyn eich cyrhaeddiad i ysgolion a'r gymuned, cymuned,yna cliciwch yma ac yna ewch i'r dudalen Beth sy'n digwydd i gael gwybod mwy.

My Image

Adnoddau ac adnoddau ar-lein

Fe welwch ddolenni i lawer o adnoddau ar y tudalennau hyn.

Caiff yr adnoddau eu rhannu'n gategorïau ac mae llawer ohonynt wedi'u nodi ar gyfer eu haddasrwydd i fyfyrwyr cynradd neu uwchradd (neu'r ddau).

Llwytho gweithgareddau

Dylai Llysgenhadon STEM gadw eu proffiliau yn gyfredol trwy gofnodi eu 'gweithgareddau'. Mae arweiniad ar sut i lwytho gweithgareddau sydd yn y dyfodol a gweithgareddau o'r gorffennol yn y pdf hwn.

Trwy logio i mewn fel Llysgennad STEM, gallwch lwytho eich gweithgareddau STEM a phori drwy geisiadau a chyfleoedd 'byw'.

Image