Image

Ar gyfer ysgolion a cholegau

Gofynnwch am Lysgennad STEM

Mae Llysgenhadon STEM yn dangos posibiliadau sydd o fewn pynciau STEM a gyrfaoedd trwy ddatgelu sut mae STEM hanfodol ar draws y byd yr ydym yn byw ynddi. Mae'r gwasanaeth hwn AM DDIM i ysgolion a cholegau.

Gallwch gofrestru gyda STEM Learning Ltd a gofyn am Lysgenhadon STEM yma neu cysylltwch â ni yn uniongyrchol trwy e-bost ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

My Image

Syniadau a gweithgareddau

Clybiau STEM

Mae Clybiau STEM yn darparu cyfleoedd i bobl ifanc gael eu hysbrydoli gan archwilio gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg tu hwnt i'r cwricwlwm ffurfiol. Mae'r Rhaglen yn adeiladu ar lwyddiannau Rhwydwaith Clybiau STEM wrth adeiladu meysydd ffocws newydd a chymorth i athrawon sy'n briodol i anghenion eu hysgolion.

Prosiectau a chystadlaethau

Mae prosiectau a chystadlaethau'n ffordd wych o wahodd Llysgenhadon STEM i'ch ystafell ddosbarth. Beth am ofyn i Lysgenhadon STEM osod her neu fentora myfyrwyr trwy brosiect?

Chwiliwch am ein prosiectau a'n cystadlaethau cyfredol.

Cyflogadwyedd

Mae Llysgenhadon STEM yn gallu cefnogi fframwaith cyflogadwyedd eich ysgol. Gall Llysgenhadon STEM ddarparu sgyrsiau gyrfaoedd, mentora prosiectau, cefnogi a chynnal cyfweliadau ffug a helpu gyda diwrnodau agored.

Darganfyddwch fwy a llawrlwythwch y poster hwn yma.

My Image

Cyfleoedd Hyfforddi a Datblygu

Fel /canolfan Llysgenhadon STEM Rrydym yn cynnal sesiynau rhwydweithio rheolaidd er mwyn i athrawon gyfarfod Llysgenhadon STEM a thrafod syniadau Ewch i'r dudalen Beth sy'n digwydd i gael gwybod mwy.

Mae STEM Learning yn cynnig amrywiaeth eang o opsiynau DPP yn eu Canolfan Genedlaethol yn Efrog a throy eu Partneriaeth Dysgu Gwyddoniaeth.

Adnoddau ac adnoddau ar-lein

Dysgu ar-lein

Mae gan STEM Learning ddewis eang o adnoddau a gweithdai DPP hyblyg wedi eu dylunio ar gyfer Athrawon STEM.
P'un ai ydych chi'n athro Mathemateg, Cydlynydd Gwyddoniaeth Sylfaenol, ANG neu athro sefydledig sy'n chwilio am syniadau a chymorth, mae yna gyfoeth o adnoddau a phecynnau hyfforddi ar eich cyfer chi.

Astudiaethau achos Llysgennad STEM

Mae Llysgenhadon STEM yn grŵp diddorol ac amrywiol o bobl sy'n awyddus i ysgogi pobl ifanc mewn STEM. Mae ganddynt brofiad eang mewn addysg a gwaith.

Dilynwch y ddolen hon i ddarllen astudiaethau achos sy'n dangos yr effaith enfawr y gall cyfranogiad yr unigolion ymrwymedig hyn ei gael – ar fyfyrwyr, yr ysgol neu'r coleg a'i staff, ac ar y Llysgenhadon STEM eu hunain.

My Image