Image

I gyflogwyr

Mae ymgysylltu â chyflogwyr yn ychwanegu gwerth at ein Gwaith ni a bywydau pobl ifanc yng Nghymru. Mae yna lawer o ffyrdd y gallwch ysbrydoli pobl ifanc o bob cefndir i symud ymlaen i astudio pynciau STEM dilyn gyrfaoedd STEM pellach.

Mae pobl ifanc ac ysgolion hefyd yn rhoi gwerth mawr i gyflogwyr. Gallwn ddarparu llawer o gyfleoedd i chi hyrwyddo eich sector a chyfleoedd gwaith i bobl ifanc.

Dysgwch fwy am gynnig STEM Learning i'r cyflogwr yma

My Image

Ymuno gyda'r Rhaglen Llysgenhadon STEM

Ysbrydolwch bobl ifanc i fyd gwaith trwy annog eich gweithwyr i fod yn Llysgenhadon STEM.

Mae Llysgenhadon STEM yn dangos posibiliadau pynciau STEM a gyrfaoedd trwy ddatgelu sut mae STEM hanfodol ar draws y byd yr ydym yn byw ynddi.

Rhagor o wybodaeth yma.

My Image

Gwobr Ysbrydoliaeth STEM


Mae gwobrau STEM Inspiration yn gynllun gwobrwyo am ddim, wedi'i ddylunio i ddathlu unigolion a sefydliadau sy'n gweithio i ysbrydoli pobl ifanc mewn pynciau STEM. Darganfyddwch fwy yma.

Beth sy'n digwydd?
Ar ôl i chi gwblhau ein ffurflen gais, bydd rhestr fer yn cael ei llunio a gwahoddir chi i fynychu ein seremoni wobrwyo genedlaethol. Cyhoeddir yr enillwyr mewn digwyddiad gwobrwyo arbennig yn y Tŷ Cyffredin.

Syniadau a gweithgareddau

Clybiau STEM

Mae Clybiau STEM yn darparu cyfleoedd i bobl ifanc gael eu hysbrydoli gan archwilio gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg tu hwnt i'r cwricwlwm ffurfiol.

Mae'r Rhaglen yn adeiladu ar lwyddiannau Rhwydwaith Clybiau STEM wrth adeiladu meysydd ffocws newydd a chymorth i athrawon sy'n briodol i anghenion eu hysgolion.

My Image

Prosiectau a chystadlaethau

Mae prosiectau a chystadlaethau yn ffordd wych o wahodd Llysgenhadon STEM i'r ystafell ddosbarth. Beth am osod her fel cwmni a mentora myfyrwyr trwy brosiect?

Chwiliwch am ein prosiectau a'n cystadlaethau cyfredol.

Lleoliadau profiad gwaith

  • All eich cwmni chi gynnig lleoliadau profiad gwaith i bobl ifanc i'w helpu i benderfynu ar eu dyheadau a'u gyrfaoedd yn y dyfodol?
  • All eich cwmni chi gynnig ymweliadau safle neu leoliadau Profiad Gwaith i athrawon?

Noddwch ddigwyddiad

Os oes gennych ddiddordeb mewn noddi digwyddiad ar lefel leol neu genedlaethol, cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Dod yn Asesydd CREST

Dysgwch fwy am Wobrau CREST yma a sut i ddod yn Asesydd CREST yma.