Image

Ar gyfer grwpiau cymunedol

Gofynnwch am Lysgennad STEM

Mae Llysgenhadon STEM yn dangos posibiliadau sydd o fewn pynciau STEM a gyrfaoedd trwy ddatgelu sut mae STEM hanfodol ar draws y byd yr ydym yn byw ynddi. Mae'r gwasanaeth hwn AM DDIM i grwpiau cymunedol.

Gallwch gofrestru gyda STEM Learning Ltd a gofyn am Lysgenhadon STEM yma neu cysylltwch â ni yn uniongyrchol trwy e-bost ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

My Image

Syniadau a gweithgareddau

Clybiau STEM

Mae Clybiau STEM yn darparu cyfleoedd i bobl ifanc gael eu hysbrydoli gan archwilio gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg tu hwnt i'r cwricwlwm ffurfiol. Mae'r Rhaglen yn adeiladu ar lwyddiannau Rhwydwaith Clybiau STEM wrth adeiladu meysydd ffocws newydd a chymorth i athrawon sy'n briodol i anghenion eu hysgolion.

Prosiectau a chystadlaethau

Mae prosiectau a chystadlaethau'n ffordd wych o wahodd Llysgenhadon STEM i'ch ystafell ddosbarth. Beth am ofyn i Lysgenhadon STEM osod her neu fentora myfyrwyr trwy brosiect?

Chwiliwch am ein prosiectau a'n cystadlaethau cyfredol.

Adnoddau ac adnoddau ar-lein

Dysgu ar-lein

Mae gan STEM Learning ddewis eang o adnoddau a gweithdai DPP hyblyg wedi eu dylunio ar gyfer Athrawon STEM.
Mae yna gyfoeth o adnoddau a phecynnau hyfforddi ar eich cyfer chi.