Image

Adnoddau

Rhestrau o adnoddau allanol

Mae'r adnoddau a restrir isod wedi'u rhannu'n bum adran: Gyrfaoedd, Gwyddoniaeth, Mathemateg, Technoleg/Peirianneg a Chodio/Cyfrifiadureg.

Cliciwch ar y penawdau isod i ehangu'r cynnwys ar gyfer pob categori adnoddau.
Mae clicio ar bennawd arall yn cau'r un a agorwyd yn flaenorol.

Adnoddau ysgolion uwchradd

Adnoddau ysgolion cynradd

Adnoddau ysgolion uwchradd

Adnoddau ysgolion cynradd

Adnoddau y gellir eu benthyg o Gweld Gwyddoniaeth

Mae gan Gweld Gwyddoniaeth gasgliad o adnoddau y gall athrawon yng Nghymru eu benthyg

Gall pob ysgol yng Nghymru sy'n gwneud cais am Lysgennad STEM fenthyg yr adnoddau hyn gan eu Deilydd Contract STEM lleol - Gweld Gwyddoniaeth - AM DDIM. Cysylltwch ag ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk. Mae'r adnoddau'n ddelfrydol ar gyfer Clybiau STEM ac ar gyfer prosiectau Gwobr CREST.

I lawrlwytho'r taflenni gwybodaeth pdf isod, cliciwch ar y ddolen gyswllt.

Adnoddau eraill

  • Archwiliwch gasgliadau pwrpasol STEM Learning o adnoddau, syniadau a chyngor i gefnogi athrawon cyfrifiadurol, dylunio a thechnoleg, mathemateg, gwyddoniaeth a thechnegwyr cynradd ac uwchradd yma.
  • Mae'r Rhwydwaith Cenedlaethol ar gyfer Rhagoriaeth mewn Gwyddoniaeth a Thechnoleg yn hyrwyddo datblygu a rhannu ymarfer addysgu blaengar mewn gwyddoniaeth a thechnoleg. Archwiliwch eu hadnoddau yma.