Image

Adnoddau

Rhestrau o adnoddau allanol

Mae'r adnoddau a restrir isod wedi'u rhannu'n bum adran: Gyrfaoedd, Gwyddoniaeth, Mathemateg, Technoleg/Peirianneg a Chodio/Cyfrifiadureg.

Cliciwch ar y penawdau isod i ehangu'r cynnwys ar gyfer pob categori adnoddau.
Mae clicio ar bennawd arall yn cau'r un a agorwyd yn flaenorol.

Adnoddau ysgolion uwchradd

Adnoddau ysgolion cynradd

Adnoddau ysgolion uwchradd

Adnoddau ysgolion cynradd

Adnoddau y gellir eu benthyg o Gweld Gwyddoniaeth

Mae gan Gweld Gwyddoniaeth gasgliad o adnoddau y gall athrawon yng Nghymru eu benthyg

Gall pob ysgol yng Nghymru sy'n gwneud cais am Lysgennad STEM fenthyg yr adnoddau hyn gan eu Deilydd Contract STEM lleol - Gweld Gwyddoniaeth - AM DDIM. Cysylltwch ag ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk. Mae'r adnoddau'n ddelfrydol ar gyfer Clybiau STEM ac ar gyfer prosiectau Gwobr CREST.

I lawrlwytho'r taflenni gwybodaeth pdf isod, cliciwch ar y ddolen gyswllt.

 • LEGO® MINDSTORMS® EV3 yn rhoi'r pwer i chi greu a gorchymyn eich creaduriaid, cerbydau, peiriannau a dyfeisiadau LEGO robotig eich hun.
 • ‘Space Challenge Set’ ar gyfer LEGO MINDSTORMS Education EV3. Wedi'i ddatblygu gydag arbenigwyr gofod, mae'r set hon yn cynnig cyfleoedd cyfoethog i fyfyrwyr archwilio a chreu atebion arloesol ar gyfer pynciau archwilio gofod cyfredol.
 • Lego WeDo helpu i ddysgu sut mae technoleg yn chwarae rhan weithredol ac addysgiadol yn nysgu'r disgyblion ac yn gynnyrch delfrydol ar gyfer addysgu ar draws pynciau gwahanol yn yr ysgol gynradd, yn enwedig llythrennedd, gwyddoniaeth, mathemateg, technoleg a pheirianneg.
 • ESA Space Case. Ymchwiliwch briodweddau defnyddiau a phenderfynwch pa rai fyddai'n addas i'w defnyddio ar long ofod, yn yr adnodd yma wedi ei anelu at ddisgyblion blynyddoedd 5 & 6. 
 • Setiau adeiladu Roller Coaster. Profwch y cyffro o adeiladu eich ‘roller coaster’ bychan eich hun a chreu'r parc adloniant gorau gyda Thrill Rides gan K'NEX.
 • BrightSparks 4Kids Pecynnau Cynradd. Addysgu Dilyniant a Rheolaeth gydag ymagwedd 'ymarferol' hawdd ei ddefnyddio sy'n weithredol ac yn ymgysylltu â phlant cynradd.
 • Brightsparks4kids Cylchedau Syml
 • In The Zone – adnoddau cynradd ac uwchradd.
 • Practical Action – Her Pwer Gwynt
 • Crime Lab – Mae Crime Lab gan Yr Amgueddfa Wyddoniaeth yn herio myfyrwyr i ddatrys ymgais o ladrad.
 • Launchbox – gan Yr Amgueddfa Wyddoniaeth – defnyddio syniadau am rymoedd a mudiant, trosglwyddo ynni, defnyddiau, trydan a magnetedd, golau a sain i ddylunio ac adeiladu teclyn adwaith cadwynol.
 • Maths in a Box
 • Practical Action – Her Tomato Slwtsh. Dylunio, adeiladu a phrofi ffordd o symud tomatos fel na fyddant yn cael eu gwasgu!
 • The Furnace of Inspiration – er nad yw’r daflen wybodaeth yn gyfredol, mae'r adnoddau yn ddilys ac yn dal i fod ar gael.
 • The Crunch: Pecyn Ymddiriedolaeth Wellcome i ysgolion Cynradd. Mae pob pecyn yn llawn o offer gwyddonol, nodiadau gwersi a gweithgareddau ymarferol ar gyfer pob grŵp oedran i'ch helpu chi a'ch myfyrwyr i archwilio'r cysylltiadau rhwng ein bwyd, ein hiechyd a'n planed.
 • The Crunch: Pecyn Ymddiriedolaeth Wellcome i ysgolion Uwchradd. Mae pob pecyn yn llawn o offer gwyddonol, nodiadau gwersi a gweithgareddau ymarferol ar gyfer pob grŵp oedran i'ch helpu chi a'ch myfyrwyr i archwilio'r cysylltiadau rhwng ein bwyd, ein hiechyd a'n planed.
 • Pecyn Junior Mechanics. Pecyn arbrawf sy'n arwain plant at fyd ffiseg fecanyddol. Mae'r pecyn hwn yn caniatáu i bedwar model tebyg gael eu hadeiladu ar yr un pryd.

Adnoddau eraill

 • Archwiliwch gasgliadau pwrpasol STEM Learning o adnoddau, syniadau a chyngor i gefnogi athrawon cyfrifiadurol, dylunio a thechnoleg, mathemateg, gwyddoniaeth a thechnegwyr cynradd ac uwchradd yma.
 • Mae'r Rhwydwaith Cenedlaethol ar gyfer Rhagoriaeth mewn Gwyddoniaeth a Thechnoleg yn hyrwyddo datblygu a rhannu ymarfer addysgu blaengar mewn gwyddoniaeth a thechnoleg. Archwiliwch eu hadnoddau yma.