Image

Cynlluniau Gwobrau CREST i ysgolion yng Nghymru

CREST logoMae ysgolion a cholegau ledled Cymru yn cael eu hannog i gymryd rhan yn y gwobrau CREST cenedlaethol i ysgogi diddordeb mewn gwyddoniaeth a chynyddu nifer y bobl ifanc sy'n cymryd pynciau sy'n gysylltiedig â gwyddoniaeth.

CREST yw cynllun gwobr cenedlaethol mwyaf Prydain ar gyfer gwaith prosiect yn y pynciau STEM - Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg - ac mae'n dod â gwyddoniaeth yn fyw trwy gynnig cyfleoedd i bobl ifanc 11-19 oed i archwilio prosiectau byd go iawn mewn ffordd gyffrous ac arloesol.

I ddarganfod mwy, e-bostiwch ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk. Mae mwy o wybodaeth ar wefan CREST.

Mae'r Gwobrau CREST yn weithgareddau delfrydol i'w cynnal yn ystod Wythnos Gwyddoniaeth Prydain a mewn Clybiau STEM. Mae'r Wobr Darganfod hefyd yn addas ar gyfer gweithgareddau pontio. Am ragor o wybodaeth am Gynlluniau Gwobr CREST yng Nghymru a chofrestru cysylltwch â ni yn ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk neu ffoniwch Llinos Misra ar 02920 344727.

Ariannu CREST yng Nghymru - cofrestru AM DDIM hyd Mawrth 2019

Mae Llywodraeth Cymru, trwy eu Academi Wyddoniaeth Genedlaethol, wedi penderfynu parhau i gefnogi Gwobrau CREST (uwchradd) yng Nghymru - hyd at fis Mawrth 2019 bydd pob cofrestr CREST ar gyfer disgyblion Cymreig AM DDIM. Mae hyn yn gwella presenoldeb y cynllun yng Nghymru yn fawr, gan adeiladu ar lwyddiannau diweddar a darparu cyfleoedd pellach sy'n gysylltiedig â STEM i bobl ifanc.

Y costau cofrestru â chymhorthdal yng Nghymru ar gyfer y flwyddyn academaidd hyd at fis Mawrth 2019 yw:

 
Ysgolion yng Nghymru
(fesul disgybl)
Ysgolion yng ngweddill y DU
(fesul disgybl)
Darganfod
AM DDIM
£3.00
Efydd
AM DDIM
£5.00
Arian
AM DDIM
£10.00
Aur
AM DDIM
£20.00

Cynlluniau Gwobrau CREST i ddisgyblion cynradd ac uwchradd

Nod cynlluniau Gwobrau CREST Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain yw ysbrydoli disgyblion i ymgysylltu â Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM). Mae'r cynlluniau gwobr CREST, sydd yn gydnabyddedig yn genedlaethol, yn cynnwys:

  • Gwobrau CREST (11-19 oed)
  • Gwobrau CREST Superstar (7-11 oed)
  • Gwobrau CREST Star (5-7 oed)

Gwobrau CREST (11-19 oed)

Fideo Gwobrau CREST gan y CITB

Mae'r CITB (Construction Industry Training Board), wedi rhyddhau fideo sy'n dilyn ysgol i ferched yng Nghaerfaddon yn gwneud Gwobr Efydd CREST Cymunedau Cynaliadwy.

Practical Action

Wedi ei gynhyrchu gan Practical Action, mae'r fideo yma yn amlinellu'r cynllun Gwobrau CREST gan Gymdeithas Wyddoniaeth Prydain, a sut mae heriau STEM Practical Action ac adnoddau eraill yn addas i'w defnyddio er mwyn i ddisgyblion ennnill gwobrau CREST. Gwefan: http://practicalaction.org/CREST

Rhaglen Polar Explorer

Mae'r casgliad hwn o adnoddau yn gysylltiedig â'r Rhaglen Polar Explorer, ac maent ar gael am ddim i unrhyw un sy'n dymuno eu defnyddio ar gyfer dysgu STEM gan ddefnyddio cyd-destun dylunio, adeiladu, a gwaith ymchwil dilynol y RRS Syr David Attenborough, a'i gwch tanfor, Boaty McBoatface.

Bydd y llong ymchwil pegynol newydd yn cychwyn ar ei gyrfa gyntaf yn 2019 a bydd yn parhau i ennyn diddordeb ac ysgogi myfyrwyr ar draws pob cyfnod allweddol am flynyddoedd lawer.

CREST a Chynllun Gwobr Dug Caeredin

DoFE CREST leaflet coverMae CREST bellach yn gymwys i'w ddefnyddio tuag at adran sgiliau Gwobr Dug Caeredin, ac rydym bellach yn hyrwyddo'r ddolen hon yn weithredol. Gallwch ddarllen mwy am sut mae'r gwobrau'n gorgyffwrdd yma a gallwch chi lawrlwytho'r daflen trwy glicio ar y dde yma.

Ar gyfer myfyrwyr, mae Gwobrau CREST yn gydnabyddiaeth amlwg o lwyddiant. Gellir eu cynnwys mewn cofnodion personol o gyflawniad – a'u defnyddio i wella ceisiadau i brifysgolion, colegau a darpar gyflogwyr.

Gwobrau CREST SuperStar (7-11 oed)

Mae Gwobrau SuperStar yn gyflwyniad gwych i ddatrys problemau mewn STEM. Maent yn cynnig cyfle i blant ddysgu trwy heriau ymarferol trwy archwilio'r byd o'u cwmpas. Gall unrhyw un redeg y gweithgareddau hyn – rydym yn darparu llawer o gyngor ac awgrymiadau i'ch helpu i gael y gorau allan o CREST. Cofrestrwch yma i redeg Gwobr CREST SuperStar.

Gwobrau CREST Star (5-7 oed)

Mae Gwobrau Star yn gyflwyniad gwych i ddatrys problemau mewn STEM. Maent yn cynnig cyfle i blant ddysgu trwy heriau ymarferol sy'n canolbwyntio ar eu bywydau bob dydd. Gall unrhyw un redeg y gweithgareddau hyn – rydym yn darparu llawer o gyngor ac awgrymiadau i'ch helpu i gael y gorau allan o CREST. Cofrestrwch yma i redeg Gwobr CREST Star.