English

Cais am Gefnogaeth gan Lysgenhadon STEM

Enw cyswllt


Ysgol / Coleg


E-bost


Rhif ffôn


Disgrifiwch y math o weithgaredd e.e.

  • Gweithgareddau yn yr ysgol sgwrs am yrfaoedd, gwib-rwydweithio gyrfaoedd, ffair gyrfaoedd, cefnogaeth mentor, diwrnod cwricwlwm cywasgedig, clwb ar ôl ysgol neu amser cinio, gwaith prosiect, gwaith grŵp, darlith, arddangosiad, cystadlaethau, rhaglenni gwobrau
  • Gweithgareddau tu allan i'r ysgol ymweldiad a gweithle neu brifysgol, amgueddfa, lleoliad / cwrs ar gyfer myfyrwyr addawol
  • Adnoddau addysgu gweithgareddau ar-lein, pecynnau adnoddau, fideos, gemau gyrfaoedd.

Dyddiad


Hyd y sesiwn


Amseroedd posibl


Pwy fydd yn cymryd rhan? (Pa grŵp(iau) blwyddyn, Clwb STEM…)


Faint o fyfyrwyr/disgyblion?


Maint y grwpiau maent yn gweithio ynddynt?


Pa faes /pwnc / testun hoffech chi ganolbwyntio arno?


Unrhyw wybodaeth arall a allai ein helpu (e.e. adrannau penodol eich manyleb / cynllun gwaith, nifer y Llysgenhadon STEM sydd eu hangen)


Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk