English

Cylchlythyrau

Eisiau parhau i dderbyn ein cylchlythyr

Os nad ydych eisoes wedi gwneud hynny, cwblhewch y ffurflen cofrestru mailchimp hwn os ydych chi am dderbyn ein cylchlythyrau yn y dyfodol.

O dan y rheoliadau preifatrwydd a ddiweddarwyd yn ddiweddar, ni allwn anfon cylchlythyrau atoch oni bai ein bod ni, neu STEM Learning, yn cael eich caniatâd i wneud hynny.

Mae’r ffurflen yn caniatáu ichi nodi a hoffech dderbyn y cylchlythyr Uwchradd, y cylchlythyr Cynradd, neu’r ddau, ond yn anffodus nid yw y ffurflen ar gael yn y Gymraeg.

Bydd Gweld Gwyddoniaeth yn anfon e-gylchlythyr yn gyson i sicrhau eich bod yn ymwybodol o ddigwyddiadau a datblygiadau ynghlŵm â darpariaeth STEM yng Nghymru.

Dilynwch y dolennau ddarlen y cylchlythyrau arlein.

Archif

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk