English

Labordy Gwyddoniaeth Goffer

Nod y prosiect

  • Gopher Science logoMae’r prosiect hwn yn cefnogi trosglwyddiad o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd gyda dysgu ar draws y grwpiau oedran.
  • Disgyblion uwchradd yn dysgu sut i gyflwyno’r ystod o weithgareddau Labordy Gwyddoniaeth Goffer i’r disgyblion cynradd. Yn ystod y broses hon, mae’r myfyrwyr uwchradd yn datblygu eu sgiliau mewn cyfathrebu, arloesi a chynyddu eu hunanhyder.
  • Yn ddiweddarach, mae’r disgyblion cynradd a fynychodd y diwrnod Gwyddoniaeth Labordy Goffer yn cael eu hannog i gyflwyno eu hyfforddiant eu hunain i ddisgyblion yn eu dosbarth neu grwpiau blynyddoedd iau, fel y gallant hefyd ddatblygu eu sgiliau dealltwriaeth a chyfathrebu, gyda goruchwyliaeth gan eu hathro.
  • Mae’r broses hon yn rhoi’r perchnogaeth i’r myfyrwyr ac yn eu helpu i ennill hyder.

Gweithgareddau Labordy Gwyddoniaeeth Goffer

Mae’r gweithgareddau Labordy Gwyddonoaeth Goffer yn weithgareddau gwyddoniaeth ymarferol syml a gynlluniwyd i fagu hyder plant ac annog eu chwilfrydedd naturiol i gael gwybod sut a pham mae pethau’n gweithio o ddydd i ddydd.

Grantiau Labordy Gwyddoniaeth Goffer

Mae gan y Gymdeithas Fioleg Frenhinol grantiau ar gyfer ysgolion yn y DU er mwyn eu galluogi i gynnal digwyddiad Labordy Gwyddoniaeth Goffer yn eu hysgol. Mae dau fath o grant ar gael:

  • Diwrnod Labordy yn unig
  • Diwrnod Labordy gyda sesiwn hyfforddi DPP cyfnos i ddilyn a arweinir gan athro ar gyfer athrawon o ysgolion eraill i rannu profiad a gafwyd yn ystod y diwrnod labordy yn ysgol ei hun.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau am grant yw 31 Mawrth 2016. Gwnewch gais yma.

Llyfryn Adnoddau Goffer

GSLW booklet coverMae’r Llyfryn Adnoddau Gwyddoniaeth Goffer yn cynnwys 10 o weithgareddau. Mae pob un o’r gweithgaredd yn cynnwys nodiadau athrawon sy’n disgrifio sut i wneud y gweithgaredd.

Cliciwch yma i lawrlwytho’r llyfryn adnoddau (1.5MB pdf).

Mae Llyfryn Adnoddau Goffer yn fenter cyfnod trawsnewid a ariennir gan Lywodraeth Cymru drwy’r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol a darperir gan y Gymdeithas Fioleg Frenhinol.

Rheolwyd Labordy Gwyddoniaeth Goffer yng Nghymru ar ran y Gymdeithas Fioleg Frenhinol gan Gweld Gwyddoniaeth.

Am fwy o fanylion cysylltwch â ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk