English

Digwyddiadau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha 30 Gorffennaf 2017.

Gorffennaf / Awst 2017

Ysgol Haf Ffotoneg Laser PAWB – 2017

17 Gorffennaf – 11 o Awst. Ysgol Peirianneg Electroneg, Prifysgol Bangor, Dean Street, Bangor LL57 1UT

Cyfleoedd i gymeryd rhan yn y Prosiect Ffotoneg- Profiad o Arsylwi –Ymchwiliad- Dylunio -Adeiladu

Mae’r Ysgol Haf Ffotoneg Flynyddol PAWB yn darparu cyfleoedd i Fyfyrwyr Chweched Dosbarth i gael profiad personol o’r sgiliau sy’n ymwneud â’r Dylunio ac Adeiladu a ceisiadau newydd arloesol o gysyniadau Laser Pwer Isel

Cyflwynir y cwrs Ffotoneg-am-ddim gan y Photonics Academy of Wales @ Bangor, a’r hyn oll a ofynnir yw fod myfyrwyr yn barod i ddefnyddio eu dychymyg a dyfeisgarwch eu hunain i ddatblygu gwaith gwreiddiol yn Ffotoneg yn 2017.

PASS 2017 Mae y myfyrwyr yn cymryd rhan am y PEDWAR wythnos lawn ac yn cael eu hargymell i geisio, trwy eu Hysgol neu Goleg eu hunain, am Fwrsariaeth Myfyrwyr Nuffield (i gynorthwyo gydag unrhyw dreuliau teithio), yn ogystal â gwneud cais am Wobr Aur CREST.

Mae angen i fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn cymryd rhan mewn PASS 2017 lenwi’r Ffurflen sydd ar gael gan Ray Davies-e-bost at r.davies@bangor.ac.uk

Hydref 2017

Sioe Gwyddoniaeth y Dreigiau

Ne Cymru 4-14 Hydref (Ngogledd Cymru 3-8fed Gorfennaf 2017)

Science2Life logoMae Science2Life, mewn partneriaeth â Gweld Gwyddoniaeth, wedi derbyn nawdd gan Lywodraeth Cymru i gyflwyno Sioe Gwyddoniaeth y Dreigiau mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ledled Cymru tan fis Mawrth 2018. Bydd y daith nesaf yng Ngogledd Cymru 3-8fed Gorfennaf ac yn Ne Cymru 4-14 Hydref 2017

Hanes Llychlynwyr, chwedlau llenyddol a draig ysbrydolodd Cressida Cowell i ysgrifennu “Sut i Hyfforddi Eich Draig”. Mae Sue yn anelu i gludo cynulleidfaoedd yn ôl mewn amser i fyd ffuglennol lle ‘roedd Llychlynwyr a dreigiau yn crwydro.

Ar gael AM DDIM i bob ysgol uwchradd (Blwyddyn 7) yng Nghymru yn 2016 diolch i arian gan Academi Wyddoniaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru.

I archebu e-bostiwch Gweld Gwyddoniaeth ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Y Sioe Addysg Genedlaethol

Dydd Gwener 13 Hydref 9am – 5:30pm. Neuadd y Ddinas, Caerdydd

National EDucation Show logoNES posterMae Sioe Addysg Genedlaethol yn arddangoso wybodaeth, adnoddau ac arweiniad arbenigol i ysbrydoli, grymuso a datblygu dysgwyr gwych.

Disgwylir tua 3,000 o ymwelwyr i ymweld â'r Sioe Addysg Cenedlaethol, sy'n cynnwys mwy na 100 o arddangosfeydd gan ddatblygwyr technoleg addysg ac ystod o seminarau gan siaradwyr gwadd. Mae digon o gyfleoedd i, chwilio am adnoddau addysgol newydd neu yn syml rwydweithio gyda gweithwyr proffesiynol o'r un anian.

Sicrhewch le yn un o'r seminarau i dderbyn tystysgrif CPD i ychwanegu at eich portffolio proffesiynol – mae siaradwyr gwadd profiadol ac ysbrydoledig o fewn y sector addysg yn mynd i fod yn bresennol, yn cynnwys Alex Kelly, Matthew McAvoy, Gareth Coombes a Jane Evans.

Peidiwch â cholli allan ar y diwrnod gwych hwn – mwy o wybodaeth yma.

Tachwedd 2017

Ysgolion UwchraddRwy’n Wyddonydd ac Rwy’n Beiriannydd

Mae Rwy’n Wyddonydd ac Rwy’n Beiriannydd yn brosiectau ar-lein sy’n cysylltu myfyrwyr ysgol gyda gwyddonwyr a pheirianwyr go iawn. Dros bythefnos mae myfyrwyr yn gofyn cwestiynau i, ac yn cymryd rhan mewn sgyrsiau tecst byw gyda gwyddonwyr a pheirianwyr. Yna, mae myfyrwyr yn pleidleisio dros eu hoff un i ennill £/€500 i wario ar ymgysylltiad STEM pellach.

Mae natur ar-lein y digwyddiad yn helpu i roi llais i bob myfyriwr, ac yn annog myfyrwyr i ofyn y cwestiynau efallai na fyddant yn hyderus yn gofyn o flaen y dosbarth cyfan. Mae myfyrwyr yn gweld bod gwyddonwyr a pheirianwyr yn bobl normal, tra’n cael eu cyflwyno i’r ystod eang o bosibiliadau mewn gyrfaoedd STEM; nid hetiau caled a chotiau gwyn yw e i gyd.

 • Rwy’n Wyddonydd (UK)
  6-17 Tachwedd
  Gwybodaeth i Athrawon a chofrestruyma
  Dyddiad cau cofrestru athrawon: 25 Medi
 • Rwy’n Beiriannydd (UK)
  6-17 Tachwedd
  Gwybodaeth i Athrawon a chofrestru yma
  Dyddiad cau cofrestru athrawon: 25 Medi
Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk