English

Cystadleuthau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha
30 Gorffennaf 2017.

Ysgolion UwchraddYsgolion Uwchradd

Ysgolion UwchraddYsgolion Cynradd

Ysgolion UwchraddDVLA cystadleuaeth newydd Her Godio

Mae'r DVLA yn lansio cystadleuaeth newydd Her Godio i Ysgolion Cynradd yng Nghymru. Mae gwobrau sylweddol ar gael. I ddarganfod sut i gymeryd rhan dilynwch y ddolen. Poster yma.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddCystadleuaeth Fideo Gwneud Gwyddoniaeth yn Syml

Making Science SimpleI ddathlu eu penblwydd yn 15eg eleni, mae Science Made Simple yn eich gwahodd i greu fideo fydd yn rhannu eich brwdfrydedd chi dros wyddoniaeth!

Mae £200 ar gael i adran wyddoniaeth ysgol y myfyrwyr fydd yn ennill, a phrif wobr o £250 yn y categori agored!

Mwy yma.

Ysgolion UwchraddHeriau Ieuenctid Mawr

TGC logoEisiau helpu i fynd i'r afael â materion iechyd byd-eang gyda atebion arloesol a allai newid y byd! Gofynnwch i'ch myfyrwyr ymgymryd â gwaith prosiect CREST ar bwnc yn ymwneud â'r thema clefydau heintus.

Rydym yn chwilio am brosiectau sy'n:

  • Dangos sgiliau cyfathrebu da
  • Dangos arloesedd a chreadigrwydd
  • Mynd i'r afael â phroblem o'r byd go iawn

Bydd y prosiectau buddugol yn derbyn gwobrau na all arian ei brynnu, yn amrywio o Sioe Wyddoniaeth gan Anturus ar gyfer eich ysgol gyfan, taith i sefydliad ymchwil MRC o'ch dewis, lle wedi ei ariannu yn llawn yn Fforwm Gwyddoniaeth Ieuenctid Rhyngwladol yn Llundain, a gwobro ysgoloriaeth deithio sy'n werth hyd at £5,000.

Dyddiad Cau 26 Medi, 2017.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddGwobr Nancy Rothwell – Cystadleuaeth tynnu llun sbesimen

Nancy Rothwell graphicMae'r gystadleuaeth arlunio Gwobr Rothwell Nancy ar gyfer disgyblion 7-18 oed bellach ar agor. Mae y G wobrau ar gyfer myfyrwyr yn cynnwys diwrnod o brofiad yn y Coleg Milfeddygol Brenhinol a £25 a gall eu hysgol hefyd ennill £250.

I gystadlu cyflwynwch eich ceisiadau yn electronig naill ai fel jpg, png neu fformat TIFF â ffurflen gais wedi'i llenwi i http://british-science-association.org/1SS9-4TUVU-B6EC1T-2JV9UZ-1/c.aspx

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddRHS Greening Grey Britain

RHS Greening Grey BritainHoffai’r RHS i chi a’ch grŵp nodi ardal yn eich cymuned leol a allai wneud gydag ychydig o liw. Cofrestrwch i gymryd rhan yn Greening Grey Britain a bydd yr RHS yn anfon pecyn rhad ac am ddim i chi o hadau maes gwyllt sydd i gyd yn blanhigion perffaith ar gyfer annog peillio.

Helpwch i ledaenu’r neges am Greening Grey Britain ac ennill gwobrau drwy rannu eich lluniau ar Twitter gan ddefnyddio #GreeningGreyBritain a @RHSSchools. Bydd gwobrau yn cael eu dyfarnu bob wythnos, felly tynnwch luniau! Os byddwch yn penderfynu i wyrddio ardal yn eich cymuned, gallech hefyd fod yn gymwys i wneud cais ar gyfer Gwobr Garddio Ysgol RHS Lefel 5 a derbyn £200 mewn talebau garddio.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddSpace Sound Effects (SSFX)

Space Sound Effects logoMae Space Sound Effects (SSFX) yn gystadleuaeth ffilm-fer arlein i wneuthurwyr ffilm gyflwyno ceisiadau 15 munud o hyd yn dangos ac wedi eu hysbrydoli gan seiniau sydd wedi eu recordio yn y gofod gan loerennau.

Mae pob pwnc a genres yn dderbyniol – gwerth £2,000 o wobrau ar gael – yn rhad ac am ddim i bob oed – Seremoni Wobrwyo a sgrinio yn Rich Mix yn Shoreditch, Llundain, DU.

Cofrestrwch eich diddordeb yma os ydych yn ystyried cyflwyno ffilm.

Ysgolion UwchraddYr Helfa Trychfilod Mawr

Great Bug Hunt posterMae’r Helfa Trychfilod Mawr 2017 ar gyfer ysgolion cynradd wedi cael ei gyhoeddi gyda Mehefin 16, 2017 y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau. Cystadleuaeth Wych ar gyfer Ysgolion Cynradd er mwyn annog disgyblion i fynd tu allan i ddysgu mwy am bethau byw a’u cynefinoedd ac i ddefnyddio’r ystafell ddosbarth awyr agored.

Ysgolion UwchraddCystadleuaeth Clean Tech 2017

Clean Tech Competition imageMae Cystadleuaeth Clean Tech yn her ymchwil a dylunio ar gyfer pobl ifanc cyn-goleg sy’n adeiladu ar ddealltwriaeth wyddonol gadarn o faterion byd go iawn ac integreiddio gwyddoniaeth, y celfyddydau Saesneg / iaith, mathemateg, technoleg, y celfyddydau, a’r broses ddylunio. Mae cystadleuaeth 2017 yn agor cyn bo hir!

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddCystadleuaeth Sefydliad Prydeinig y Galon

BHF logoMae Cystadleuaeth Sefydliad Prydeinig y Galon (BHF) yn cynnig y cyfle i ysgolion cynradd ac uwchradd ar draws y DU i ennill gweithdy rhyngweithiol unwaith-mewn-oes gydag ymchwilydd a ariennir gan BHF i addysgu disgyblion am yr hyn y mae’r galon yn ei wneud a sut mae’n gweithio.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddCystadleuaeth Minecraft

EUMETSAT logoMae EUMETSAT yn lansio cystadleuaeth adeiladu lloeren Minecraft ar gyfer rhai 6-16 oed. Y nod yw i ddefnyddio Minecraft i adeiladu model o un o’r lloerennau monitro cefnfor Sentinel-3 neu Jason-3, neu i fod yn greadigol a chynllunio eu lloeren eu hunain a / neu system monitro cefnfor gyda bwiau, robotiaid awtomatig ac ati

Ysgolion UwchraddBBC ‘Terrific Scientific’

BBC Terrific ScientificMae’r ymgyrch yn cynnwys 10 o ymchwiliadau cenedlaethol ac yn gobeithio annog miliwn o blant i gymryd rhan. Bydd ‘Terrific Scientific’ hefyd yn galluogi plant i ymgymryd ag ymchwil go iawn gan ddefnyddio eu sgiliau ymholi gwyddonol i lywio gwaith prifysgolion blaenllaw. Mae’r ymchwiliadau yn cael eu cynllunio i fod yn hygyrch ac yn defnyddio eitemau bob dydd.

Mae’r cyflwynydd gwyddoniaeth a bywyd gwyllt, Liz Bonnin yn Llysgennad ar gyfer ‘Terrific Scientific’ ac yn ymddangos yn y ffilm ragarweiniol hon sy’n esbonio beth mae’r ymgyrch yn ei olygu. Gall ysgolion gofrestru yma i gymryd rhan.

Ysgolion UwchraddCystadleuaeth Allgymorth Fforensig (myfyrwyr 11-16 oed)

Mae’r gystadleuaeth wedi’i chynllunio i annog myfyrwyr i gymhwyso eu gwybodaeth o hanes celf, gwyddoniaeth, mathemateg a cryptanalysis i ddatrys y dirgelwch o beintio coll bywyd go iawn Leonardo da Vinci, Brwydr Anghiari. Mae yr her yn cynnwys cynllun gwersi, taflenni gwaith ac adnoddau eraill.

Cofrestrwch eich diddordeb yma.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk