English

Gwobrau Athrawon

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha
1 Medi 2017.

Ysgolion UwchraddYsgolion Uwchradd

Ysgolion UwchraddYsgolion Cynradd

Ysgolion UwchraddGwobr Athro’r Flwyddyn Bioleg Ysgol

RSBMae Gwobr Athro Blynyddol Cymdeithas Frenhinol y Biolegwyr yn agored i bob athro sy’n gweithio gyda myfyrwyr 11-18 oed, sy’n dysgu rhaglenni astudio bioleg cyn-brifysgol, ac sydd ar hyn o bryd yn cael eu cyflogi mewn ysgol neu goleg yn y DU. Nod y wobr yw cydnabod athrawon bioleg rhagorol ac ysbrydoledig, ac mae bellach yn agored ar gyfer enwebiadau

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddMedal Addysg Kavli

Dyfarnir hyn gan y Gymdeithas Frenhinol bob dwy flynedd i unigolyn sydd wedi cael effaith sylweddol ar wyddoniaeth neu addysg fathemateg yn y DU. Bydd y rownd nesaf o enwebiadau’n agor ar 30 Tachwedd 2017. Os ydych chi, neu rywun rydych chi’n ei wybod, yn haeddu cael eu cydnabod am yr effaith a gawsant, gwnewch yn siŵr eu henwebu.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddGwobr David Clark

Ydych chi’n adnabod athrawes gynradd, uwchradd neu AB eithriadol sydd wedi mynd y filltir ychwanegol i ysbrydoli pobl ifanc i ystyried peirianneg fel proffesiwn a gyrfa? Yn ogystal â dod yn gymrawd o Sefydliad ERA, bydd enillydd Gwobr David Clark yn derbyn dyfarniad personol o £ 2,000 a £ 3,000 arall i’r ysgol neu’r coleg gael ei ddefnyddio i hyrwyddo peirianneg ymhellach.

Dyddiad cau. 5pm ar 15 Rhagfyr 2017.

Ysgolion UwchraddGwobrau Athrawon Gwyddoniaeth Cynradd – mae y gwobrau nawr ar gau ar gyfer 2017

PSTT logoMae’r Gwobrau Athrawon Gwyddoniaeth Cynradd ar agor i bob athro/athrawes cynradd sy’n dysgu ar hyn o bryd (llawn neu ran-amser) sydd:

  • Yn arloesol a chreadigol wrth ddysgu gwyddoniaeth
  • Yn ysbrydoli eu cyd-athrawon ac yn cyfrannu at ddatblygu gwyddoniaeth yn eu hysgol a thu hwnt
  • Yn ymgysylltu disgyblion â chyffro ac atyniad gwyddoniaeth.

Mae cyflawniadau yr athrawon anhygoel yma yn cael eu dathlu mewn seremoni wobrwyo lle gall teulu, ffrindiau a chydweithwyr gasglu at ei gilydd i wylio eu ffrindiau ac anwyliaid yn cael eu cydnabod am eu cyflawniadau rhagorol.

Enwebwch athro neu athrawes yma.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddGwobr Wyddoniaeth Rolls-Royce

Rolls Royce logoRhaglen Wobrwyo Flynyddol yw Gwobr Wyddoniaeth Rolls-Royce sy'n helpu athrawon i weithredu syniadau addysgu gwyddoniaeth neu fathemateg yn eu hysgolion a'u colegau. Gallwch gystadlu drwy dnail ai ddau lwybr. Yn gyntaf, gallwch fynychu DPP a ariennir gan ENTHUSE yn y Ganolfan Ddysgu STEM Genedlaethol, Efrog. Gellir cyflwyno'r cynllun gweithredu rydych chi'n ei baratoi fel rhan o'ch cwrs ar gyfer y Wobr Wyddoniaeth. Os na allwch fynychu cwrs yn y Ganolfan Ddysgu STEM Genedlaethol STEM gallwch gystadlu  am y Wobr Wyddoniaeth trwy un o'r Partneriaethau Dysgu Gwyddoniaeth rhanbarthol. Darganfyddwch sut i fynd i mewn yma

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk