English

Gwobrau Athrawon

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha
9 Mehefin 2017.

Ysgolion UwchraddYsgolion Uwchradd

Ysgolion UwchraddYsgolion Cynradd

Ysgolion UwchraddGwobrau Athrawon Gwyddoniaeth Cynradd

PSTT logoMae’r Gwobrau Athrawon Gwyddoniaeth Cynradd ar agor i bob athro/athrawes cynradd sy’n dysgu ar hyn o bryd (llawn neu ran-amser) sydd:

  • Yn arloesol a chreadigol wrth ddysgu gwyddoniaeth
  • Yn ysbrydoli eu cyd-athrawon ac yn cyfrannu at ddatblygu gwyddoniaeth yn eu hysgol a thu hwnt
  • Yn ymgysylltu disgyblion â chyffro ac atyniad gwyddoniaeth.

Mae cyflawniadau yr athrawon anhygoel yma yn cael eu dathlu mewn seremoni wobrwyo lle gall teulu, ffrindiau a chydweithwyr gasglu at ei gilydd i wylio eu ffrindiau ac anwyliaid yn cael eu cydnabod am eu cyflawniadau rhagorol.

Enwebwch athro neu athrawes yma.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddGwobr Wyddoniaeth Rolls-Royce

Rolls Royce logoMae Gwobr Wyddoniaeth Rolls-Royce yn agored i bob athro gwyddoniaeth yn holl ysgolion a cholegau yn y DU a Gweriniaeth Iwerddon mewn tri chategori oedran: 3-11, 11-16 a 16-19. Bob blwyddyn byddwn yn rhoi gwerth £120,000 o wobrau ariannol i ffwrdd i chi fuddsoddi mewn addysg wyddoniaeth yn eich ysgolion. Mae’n gyfle ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus gwych i chi a’ch staff. Am ragor o fanylion ewch yma.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk