English

Gwobrau Athrawon

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha
1 Medi 2017.

Ysgolion UwchraddYsgolion Uwchradd

Ysgolion UwchraddYsgolion Cynradd

Ysgolion UwchraddGwobrau Athrawon Gwyddoniaeth Cynradd – mae y gwobrau nawr ar gau ar gyfer 2017

PSTT logoMae’r Gwobrau Athrawon Gwyddoniaeth Cynradd ar agor i bob athro/athrawes cynradd sy’n dysgu ar hyn o bryd (llawn neu ran-amser) sydd:

  • Yn arloesol a chreadigol wrth ddysgu gwyddoniaeth
  • Yn ysbrydoli eu cyd-athrawon ac yn cyfrannu at ddatblygu gwyddoniaeth yn eu hysgol a thu hwnt
  • Yn ymgysylltu disgyblion â chyffro ac atyniad gwyddoniaeth.

Mae cyflawniadau yr athrawon anhygoel yma yn cael eu dathlu mewn seremoni wobrwyo lle gall teulu, ffrindiau a chydweithwyr gasglu at ei gilydd i wylio eu ffrindiau ac anwyliaid yn cael eu cydnabod am eu cyflawniadau rhagorol.

Enwebwch athro neu athrawes yma.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddGwobr Wyddoniaeth Rolls-Royce

Rolls Royce logoRhaglen Wobrwyo Flynyddol yw Gwobr Wyddoniaeth Rolls-Royce sy'n helpu athrawon i weithredu syniadau addysgu gwyddoniaeth neu fathemateg yn eu hysgolion a'u colegau. Gallwch gystadlu drwy dnail ai ddau lwybr. Yn gyntaf, gallwch fynychu DPP a ariennir gan ENTHUSE yn y Ganolfan Ddysgu STEM Genedlaethol, Efrog. Gellir cyflwyno'r cynllun gweithredu rydych chi'n ei baratoi fel rhan o'ch cwrs ar gyfer y Wobr Wyddoniaeth. Os na allwch fynychu cwrs yn y Ganolfan Ddysgu STEM Genedlaethol STEM gallwch gystadlu  am y Wobr Wyddoniaeth trwy un o'r Partneriaethau Dysgu Gwyddoniaeth rhanbarthol. Darganfyddwch sut i fynd i mewn yma

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk