English

STEM – Ffurflen adborth

Gallwch chi helpu ni ddarparu cyngor di- duedd ar weithgareddau hyrwyddo a chyfoethogi STEM drwy lenwi y ffurflen adborth isod STEM.

Enw yr ysgol a chôd post:

Nodwch enw yr darparwr a chôd post:

Cyfeiriad e bost (opsiynol):

Rhif ffôn (opsiynol):

Manylion y rhaglen

Gweithgaredd:

Teitl y rhaglen /gweithgaredd:

Dyddiad y rhaglen/gweithgaredd dd/mm/bbbb):

Lleoliad y rhaglen /gweithgaredd:

Cyfnod Allweddol:

Nifer o ddisgyblion yn gysylltiedig:

Pa bwnc oedd y rhageln/gweithgaredd yn gefnogi? Dewiswch un.

Gwyddoniaeth
Technoleg
Peirianneg
Mathemateg

Sut gafwyd gwybodaeth am y rhaglen/gweithgaredd? Dewiswch un.

Wedi ei drefnu eich hunan
Arall

Os arall - disgrifiwc

Adborth ar y rhaglen/gweithgaredd

Amlinelliad byr o’r rhaglen/gweithgaredd:

Beth weithiodd orau?

Awgrymiadau ynglŷn â sut y gellir gwella y profiad?

Unrhyw sylwadau eraill?

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk