English

Adnoddau

Mae llawer o adnoddau defnyddiol ar gael yn rhad ac am ddim yn y safleoedd canlynol

 • Gweithgaredd Clwb STEM i’w lawrlwythoCliciwch i’r dde i ​lawrlwytho y ​pdf cyffrous hwn. Manylion gweithgaredd​au yn c​ynnwys: rwbio ​/​adnabod ffosil / adnabod, gwasgu rocedi, adeiladu rafft, sbectromedrau, llaw peirianneg, golau pêl plasma, tornados mewn poteli a nadroedd ​sy’n ymestyn.
 • Adnoddau Gwobr CREST http://www.britishscienceassociation.org/crestresources.
 • Cynlluniau a gweithgareddau sy’n gysylltiedig gyda CREST
  http://www.britishscienceassociation.org/crest-awards/schemes-and-activities-linked-crest.
 • Practical Action http://practicalaction.org/schools Am adnoddau arloesol, Gwyddoniaeth Dylunio a Thechnoleg a Daearyddiaeth sy’n canolbwyntio ar ystod eang o faterion cynaliadwy gan gynnwys ynni adnewyddadwy a newid yn yr hinsawdd does dim angen edrych ymhellach! Mae’r adnoddau AM DDIM i gyd wedi eu gosod o fewn cyd-destun byd-eang yn cynnwys: cynlluniau gwersi, gweithgareddau, posteri, heriau, delweddau, fideos a gemau. Adnoddau Delfrydol ar gyfer prosiectau Clwb STEM.
 • Her Mathemateg Ceir Jaguar ar gyfer Ysgolion Mae hwn yn gynllun CREST cysylltiedig a all apelio at y clybiau mathemateg. http://www.britishscienceassociation.org/crest-awards/project-resources-and-accredited-schemes/accredited-schemes/jaguar-cars-maths-motion.
 • Planet Science www.planet-science.com/ Cynllun i ysgogi dychymyg am wyddoniaeth a thechnoleg. Yn darparu adnoddau gwyddoniaeth ar gyfer myfyrwyr ysgolion cynradd ac uwchradd a’u hathrawon.
 • Gweithgareddau Planet Science http://www.planet-science.com/categories/experiments.aspx Mae pob un o’r meysydd pwnc (Bioleg, Cemeg, Chaos, triciau hud, Anniben, Gweithgareddau Awyr Agored, Sypreis, Technoleg, a’r Tywydd) gyda 10 + o weithgareddau gyda taflenni gweithgaredd; defnyddiau cost isel, adnoddau ar gael yn rhwydd.
 • Ffair Wyddoniaeth Google https://sites.google.com/site/gsf2013educatoroutreachext/ Mae Ffair Gwyddoniaeth Google 2013 wedi cael ei lansio ar 30 Ionawr. Gall myfyrwyr 13 i 18 oed gynnig eu prosiectau CREST ar-lein am gyfle i ennill teithiau i America a CERN.
 • Arbrofion Hunkin http://www.hunkinsexperiments.com/ Arbrofion Cartŵn yn ymwneud â bwyd, golau, sain a llawer iawn mwy! Da ar gyfer gweithgaredd gan ddefnyddio adnoddau cost isel, adnoddau ar gael yn rhwydd.
 • Genes are us http://www.genesareus.org/ Yn darparu ystod eang o adnoddau i athrawon i helpu pobl ifanc i ddysgu mwy am anhwylderau genetig a sut mae gwahaniaethau yn ein genynnau yn helpu i sicrhau bod pawb yn unigryw.
 • Adnoddau addysgol ARKive http://www.arkive.org/ Archwilio a chwilio am fideos, lluniau a ffeithiau am fioamrywiaeth sydd mewn perygl a materion cadwraeth. Edrychwch ar ein hadnoddau dysgu anhygoel, cynlluniau gwersi a gweithgareddau dosbarth.
 • WWF Cymru http://wales.wwf.org.uk/ Syniadau a gweithgareddau ar leihau ein hôl troed ecolegol, i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd, er mwyn diogelu ein hamgylchedd morol trawiadol ac i helpu i ddiogelu bywyd gwyllt a’u cynefinoedd yn fyd-eang.
 • Prosiect Faulkes Telescope (FTP) www.faulkes-telescope.com Darparu mynediad am ddim i delesgopau robotig a rhaglen addysg gyda cefnogaeth lawn i annog athrawon a myfyrwyr i gymryd rhan mewn addysg gwyddoniaeth sy’n seiliedig ar ymchwil.
 • Mathemateg Bowlands www.bowlandmaths.org.uk 19 astudiaethau achos gyda themâu trawsgwricwlaidd a’r cyfan sydd angen i redeg y gweithgareddau â allai fod yn brosiectau tymor byr.
 • Mathemateg NRICH http://nrich.maths.org/public Mae llawer o weithgareddau ar gyfer pob grŵp oedran … yn ogystal â dolen at eu gwefan Mathemateg a Chwaraeon.

Taflenni Gwybodaeth am adnoddau y gellir eu benthyg o Gweld Gwyddoniaeth

Mae cyfres o adnoddau y gall athrawon yng Nghymru benthyg gan Gweld Gwyddoniaeth. Gall pob ysgol yng Nghymru sy’n gofyn am Lysgennad STEM fenthyg yr adnoddau hyn gan eu Deiliad Cytundeb STEM lleol Gweld Gwyddoniaeth AM DDIM. Cysylltwch â ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Mae’r adnoddau yn ddelfrydol ar gyfer rhedeg gweithgareddau mewn Clybiau STEM, ac ar gyfer prosiectau Gwobr CREST.

I lawrlwytho y taflenni gwybodaeth pdf, cliciwch ar y ddolen.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk