English

Cylchlythyr – Clybiau STEM

STEM ClubsBydd cylchlythyr Clwbiau STEM yn cael ei anfon i bob ysgol yng Nghymru yn ddiweddarach eleni. Bydd hyn yn cynnwys manylion am weithgareddau a gynhelir gan Glybiau STEM presennol.

A yw Clwb STEM eich ysgol mewn cystadleuaeth, wedi ennill gwobr, yn cynrychioli’r ysgol mewn digwyddiad, wedi sicrhau arian ar gyfer prosiect, yn cynnal prosiect diddorol, yn gweithio gyda Llysgenhadon STEM?

Os felly, neu os oes gennych erthygl ar gyfer yr e-gylchlythyr am y Clwb STEM eich ysgol, cysylltwch â ni ar ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk