English

Clybiau STEM – astudiaethau achos

STEM ClubsMae'r astudiaethau achos yn amlygu arfer da ac yn dangos beth mae Clybiau STEM yng Nghymru yn gyflawni.

Mae yr astudiaethau achos ar ffurf pdf - cliciwch i'w gweld neu cliciwch i'r dde i lawrlwytho.

Anfonwch eich straeon Clwb STEM atom ni

Rydym yn awyddus i dynnu sylw at arferion da drwy arddangos astudiaethau achos Clybiau STEM yma. Mae gennym ddiddordeb mewn clywed gan athrawon sy’n cynnal Clybiau STEM sydd:

  • Yn gysylltiedig â (er enghraifft, CREST, F1, Peirianwyr Ifanc) cynllun STEM; wedi cymryd rhan yng nghystadlaethau (er enghraifft, Big Bang Fair), a / neu
  • Wedi cyflwyno cais am arian; yn gyda cysylltiadau â diwydiant a chwmnïau, a / neu
  • Wedi gweithio gyda Llysgenhadon STEM.

Os ydych yn rhedeg Clwb STEM a bod diddordeb gennych mewn cyflwyno eich Clwb STEM fel astudiaeth achos byddem yn hoffi clywed gennych. Cysylltwch â ni ar ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk