English

STEM ChallengesHeriau STEM

  • Ydych chi’n addysgu pynciau STEM i ddisgyblion 11-14 oed?
  • Ydych chi’n chwilio am brosiect estynedig neu her i’ch clwb ar ôl ysgol?

Mae 10 Her STEM  ar gael ar y We gyda canllawiau llawn ar gyfer athrawon a nodiadau disgyblion ar gael. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am Heriau STEM yma.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk