English

Rhaglen Llysgenhadon STEM

STEM Learning logoMae Llysgenhadon STEM yn wirfoddolwyr o ystod eang o swyddi a chefndiroedd sy'n frwdfrydig am ysbrydoli pobl ifanc i ddilyn astudiaethau a gyrfaoedd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM). Mae dros 30,000 o wirfoddolwyr yn cynrychioli mwy na 2,500 o gyflogwyr ledled y DU.
Cydlynir y rhaglen Llysgenhadon STEM yn genedlaethol gan STEM Learning. Gweld Gwyddoniaeth sydd yn rheoli rhaglen Llysgennad STEM yng Ngymru.

Fel gweithwyr proffesiynol ac arbenigwyr yn eu maes, mae Llysgenhadon STEM yn dod â phrofiad diwydiant  a bywyd go iawn yn eu cyd-destun ac yn cyfoethogi gwybodaeth pobl ifanc am ehangder gyrfaoedd a chyfleoedd sy'n gysylltiedig â STEM. Maent yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau yn y dosbarth a'r tu allan i'r ystafell ddosbarth, gan gynnwys gweithgareddau Clwb STEM, rhwydweithio, mentora a digwyddiadau mawr megis Eisteddfodau , sioeau maaethyddol a ffeiriau, yn ogystal â helpu i ddatblygu adnoddau neu fathau eraill o gefnogaeth. Mae tystiolaeth yn dangos bod 90% o bobl ifanc sy'n ymgysylltu â Llysgenhadon STEM yn dweud ei  fod yn cynyddu eu hymgysylltiad â STEM, gan eu helpu i wneud penderfyniadau gwybodus am eu gyrfaoedd yn y dyfodol.

Fel rhan o'r Rhwydwaith Dysgu STEM Cenedlaethol, mae rhaglen Llysgenhadon STEM yn gweithio i wneud gwahaniaeth yn addysg STEM a mynd i'r afael â bwlch sgiliau'r DU. Gyda'n gilydd, gallwn helpu'r rheini sy'n gweithio'n uniongyrchol gyda phobl ifanc i ddarparu gweithgareddau lle nad oes ganddynt y profiad, y gallu neu'r gallu i'w cyflawni. Mae unrhyw un sydd dros 17 oed , yn defnyddio sgiliau STEM ac yn barod i gyffroi pobl ifanc am bynciau STEM, yn gallu gwneud cais i ddod yn Lysgennad STEM. Cofrestrwch yn: www.stem.org.uk/stem-ambassadors i ofyn am Lysgenhadon STEM i helpu i ysbrydoli'r bobl ifanc rydych chi'n gweithio gyda nhw, neu wirfoddoli'ch hun trwy gofrestru ar gyfer eich gweithgaredd cyntaf, a dechrau cael effaith heddiw!

Ceisiadau am Lysgennad

  • Gall athrawon lenwi ein ffurflen gais ar-lein neu gysylltu â ni ar ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk
  • Mae pob cais gan athrawon ar gyfer Llysgenhadon STEM yn cael ei gofnodi ac yn cael ei anfon allan yn fisol drwy e-bost ac yn yr e-gylchlythyron.
  • Yna gallwch gysylltu â ni os oes gennych ddiddordeb a’ch bod ar gael. Yna anfonir e-bost at yr athro a’r llysgennad STEM, fel y gallant gwblhau'r trefniadau.

Sut ydym yn delio gyda ceisiadau am Lysgenhadon STEM

  • Gall athrawon wneud cais am Lysgennad STEM drwy gwblhau ein ffurflen gais am Lysgennad STEM isod neu anfon e bost i cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk gyda gymaint o fanylion a phosib.
  • Mae’r ceisiadau yn cael eu archwilio ac yn cael eu hanfon i Lysgenhadon STEM bob mis fel e bost ac yn ein e-gylchlythyr.
  • Mae Llysgenhadon STEM sydd â diddordeb ac ar gael yn cysylltu gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.
  • Rydym yn anfon e bost i’r athro a’r Llysgennad STEM fel y gallant gysylltu gyda’i gilydd i wneud trefniadau pellach.
  • Beth sydd yn adran Llysgenhadon STEM o’r wefan.

Beth sydd yn Adran Llysgenhadon or wefan

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk