English

Rhaglen Llysgenhadon STEM

STEM Learning logoGweld Gwyddoniaeth sydd â’r cytundeb i reoli Rhaglen Llysgenhadon STEM ar gyfer Cymru, gan sicrhau bod pob ysgol a choleg yn cael mynediad i Raglen Llysgenhadon STEM.

Mae Llysgenhadon STEM yn cynnwys: Prentisiaid, Sŵolegwyr, Cynllunwyr setiau, Gwyddonwyr newid yn yr hinsawdd, Peirianwyr o bob disgyblaeth, Ffermwyr, Dylunwyr, Daearegwyr, Ffisegwyr niwclear, Penseiri, Ffisegwyr, Technegwyr cemegol. Mae Llysgenhadon yn amrywio o ran oed a chefndir ac maent yn cynrychioli dros 1,500 o wahanol gyflogwyr sydd am rannu eu brwdfrydedd am eu gyrfaoedd i annog disgyblion i gymryd diddordeb mewn pynciau STEM yng nghamau olaf eu haddysg.

Gall Llysgenhadon gymryd rhan mewn nifer o brosiectau amrywiol ac arloesol, gan gynnwys:

 • Helpu i ddarparu cefnogaeth ar gyfer gweithgareddau fel Clybiau Gwyddoniaeth a Pheirianneg
 • Helpu gyda chystadlaethau ysgol, digwyddiadau a gwobrau
 • Cynnig sgyrsiau mentora a gyrfaoedd
 • Bod yn rôl-fodelau i ddysgwyr ifanc
 • Darparu lleoliadau seiliedig ar waith i athrawon a myfyrwyr.

Mae Rhaglen Llysgenhadon STEM yn adnodd AM DDIM i athrawon i helpu i wella a chyfoethogi gweithgareddau sy’n gysylltiedig â STEM drwy gysylltiadau â'r 'byd go iawn'. I gael gwybod mwy cliciwch yma.

Mae'r Cytundeb Rhaglen Llysgenhadon STEM yn cael ei ddyfarnu gan STEM Learning. Am fwy o wybodaeth, ewch i www.stemnet.org.uk.

Ceisiadau am Lysgennad

 • Gall athrawon lenwi ein ffurflen gais ar-lein neu gysylltu â ni ar ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk
 • Mae pob cais gan athrawon ar gyfer Llysgenhadon STEM yn cael ei gofnodi ac yn cael ei anfon allan yn fisol drwy e-bost ac yn yr e-gylchlythyron.
 • Yna gallwch gysylltu â ni os oes gennych ddiddordeb a’ch bod ar gael. Yna anfonir e-bost at yr athro a’r llysgennad STEM, fel y gallant gwblhau'r trefniadau.

Sut ydym yn delio gyda ceisiadau am Lysgenhadon STEM

 • Gall athrawon wneud cais am Lysgennad STEM drwy gwblhau ein ffurflen gais am Lysgennad STEM isod neu anfon e bost i cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk gyda gymaint o fanylion a phosib.
 • Mae’r ceisiadau yn cael eu archwilio ac yn cael eu hanfon i Lysgenhadon STEM bob mis fel e bost ac yn ein e-gylchlythyr.
 • Mae Llysgenhadon STEM sydd â diddordeb ac ar gael yn cysylltu gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.
 • Rydym yn anfon e bost i’r athro a’r Llysgennad STEM fel y gallant gysylltu gyda’i gilydd i wneud trefniadau pellach.
 • Beth sydd yn adran Llysgenhadon STEM o’r wefan.

Beth sydd yn Adran Llysgenhadon or wefan

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk