English

Llysgenhadon STEM Uwchlwytho gweithgareddau

STEM Ambassadors logoMae gweithgareddau wedi eu cofnodi ar eich tudalen cyfrif bersonol ar STEM Learning.

  • Ewch i’ch Tudalen Cyfrif (Personal Account Page)lle gwelwch y tabiau sydd yn berthnasol i’ch manylion personol; cymwysiadau; gweithgareddau a data.
  • Dewiswch Activities ac fe welwch ddau eitem – Add Single School Activity neu Multi School Activity.
  • Dewiswch naill ai Single activity neu Multi School activity. Nodwch y bydd bron pob un yn Single School lle medrwch gofnodi enw’r ysgol neu ysgolion sydd yn mynychu. Gweithgaredd Multi School yw rhywbeth tebyg i sioe deithiol neu ddigwyddiad mawr lle nad yw’n bosib i adnabod na gweithio gydag ysgolion mewn grwpiau ar wahân.
  • Cofnodwch deitl y gweithgaredd
  • Disgrifiwch gynnwys y gweithgaredd a’r canlyniad (dysgu/profiad sydd wedi elwa’r disgyblion)
  • Dewiswch y Cyfnod Allweddol (Key Stage) cywir ar gyfer y disgyblion (CA1 a 2 ar gyfer cynradd; CA3 i 5 ar gyfer uwchradd).
  • Dewiswch ddyddiad y gweithgaredd
  • Cofnodwch amcangyfrif o nifer y disgyblion fydd yn mynychu (gellir newid hwn yn ddiweddarach)
  • Peidiwch ag anghofio cofnodi enw’r ysgol gan ddewis yr eicon nesaf at ‘set school’
  • Cliciwch Add activity ac fe welwch neges mewn gwyrdd yn dangos bod y gweithgaredd wedi ei uwchlwytho.

Croeso i chi gysylltu â ni os oes unrhyw amheuaeth. Gallwn ni uwchlwytho’r gweithgaredd neu wneud unrhyw newidiadau felly peidiwch â phoeni os ydych yn gwneud camgymeriad.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk