English

Sesiynau sefydlu a sesiynau adnewyddu DBS

Mai – Gorffennaf 2017

STEM Learning logoRydym yn cynnal ein cyfarfodydd sefydlu cyntaf ar y dyddiadau isod. I archebu lle cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Mae’n rhaid i Lysgenhadon cofrestredig newydd ddod i gyfarfod sefydlu cyn y gallant gael eu cymeradwyo. Ond mae croeso cynnes i bob Llysgennad fynychu’r cyfarfodydd hyn.

Cyfarfodydd Anwytho Caerdydd a Chasnewydd

 • Dydd Iau 15 Mehefin 4–6pm. Swyddfa Gweld Gwyddoniaeth, 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD
 • Dydd Gwener 16 Mehefin 11am – 1pm. Swyddfa Gweld Gwyddoniaeth, 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD
 • Dydd Mercher 21 Mehefin 12–2pm. Swyddfa Gweld Gwyddoniaeth, 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD
 • Dydd Iau 29 Mehefin 4–6pm. Swyddfa Gweld Gwyddoniaeth, 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD
 • Dydd Iau 6 Gorffennaf 4–6pm. Swyddfa Gweld Gwyddoniaeth, 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD
 • Dydd Mercher 12 Gorffennaf 12–2pm. Swyddfa Gweld Gwyddoniaeth, 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD
 • Dydd Llun 17 Gorffennaf 11am – 1pm. Prifysgol De Cymru Casnewydd NP20 2BP
 • Dydd Gwener 21 Gorffennaf 11am – 1pm. Swyddfa Gweld Gwyddoniaeth, 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD
 • Dydd Iau 27 Gorffennaf 4–6pm. Swyddfa Gweld Gwyddoniaeth, 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD
 • Dydd Mercher 2 Awst 2–4pm. Swyddfa Gweld Gwyddoniaeth, 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD
 • Dydd Gwener 4 Awst 11am – 1pm. Swyddfa Gweld Gwyddoniaeth, 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD
 • Dydd Iau 10 Awst 4–6pm. Swyddfa Gweld Gwyddoniaeth, 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD

Cyfarfodydd Anwytho Abertawe

 • Dydd Gwener 9 Mehefin 12–2pm. Ystafell 311, Adeilad Margam, Prifysgol Abertawe SA2 8PP
 • Dydd Gwener 30 Mehefin 11am – 1pm. A225 Peirianneg Dwyrain (EE A225), Prifysgol Abertawe, Campws Y Bae, Ffordd Fabian SA1 8EN
 • Dydd Mercher 19 Gorffennaf 11am – 1pm. A225 Peirianneg Dwyrain (EE A225), Prifysgol Abertawe, Campws Y Bae, Ffordd Fabian SA1 8EN
 • Dydd Gwener 4 Awst 12–2pm. A225 Peirianneg Dwyrain (EE A225), Prifysgol Abertawe, Campws Y Bae, Ffordd Fabian SA1 8EN
 • Dydd Mercher 9 Awst 12–2pm. Ystafell 311, Adeilad Margam, Prifysgol Abertawe SA2 8PP
 • Dydd Gwener 18 Awst 12–2pm. A225 Peirianneg Dwyrain (EE A225), Prifysgol Abertawe, Campws Y Bae, Ffordd Fabian SA1 8EN

Cyfarfodydd Anwytho Gogledd Cymru

 • Dydd Llun 19 Mehefin 12–2pm. Ipsen Biopharm, Ystad Ddiwydiannol, Wrecsam LL13 9UF

Gellir trefnu dyddiadau eraill os nad oes un o’r rhai uchod yn addas – cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk