English

Sesiynau sefydlu a sesiynau adnewyddu DBS

Ionawr – Mawrth 2018

STEM Learning logoRydym yn cynnal ein cyfarfodydd sefydlu cyntaf ar y dyddiadau isod. I archebu lle cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Mae’n rhaid i Lysgenhadon cofrestredig newydd ddod i gyfarfod sefydlu cyn y gallant gael eu cymeradwyo. Ond mae croeso cynnes i bob Llysgennad STEM fynychu’r cyfarfodydd hyn.

Caerdydd a Chasnewydd

 • Dydd Iau 25 Ionawr 3pm – 5pm Swyddfa Gweld Gwyddoniaeth 8 Cilgaint Sant Andreas Caerdydd CF10 3DD
 • Dydd Gwener 26 Ionawr 9.30am – 12.30pm Network Rail Tŷ St Patrick Caerdydd CF10 5ZA
 • Dydd Mawrth 30 Ionawr 12pm – 2pm? Orbotech Rhodfa Ringland, Casnewydd NP18 2TA
 • Dydd Llun 5 Chwefror 10am – 12pm Safle Renishaw Meisgin Llantrisant CF72 8XY
 • Dydd Gwener 9 Chwefror 11am – 1pm Swyddfa Gweld Gwyddoniaeth 8 Cilgaint Sant Andreas Caerdydd CF10 3DD
 • Dydd Mercher 21 Chwefror 1pm – 3pm Swyddfa Gweld Gwyddoniaeth 8 Cilgaint Sant Andreas Caerdydd CF10 3DD
 • Dydd Iau 22 Chwefror 3pm – 5pm Swyddfa Gweld Gwyddoniaeth 8 Cilgaint Sant Andreas Caerdydd CF10 3DD
 • Dydd Mercher 14 Mawrth 12.30pm – 2.30pm Swyddfa Gweld Gwyddoniaeth 8 Cilgaint Sant Andreas Caerdydd CF10 3DD
 • Dydd Iau 15 Mawrth 3pm – 5pm Swyddfa Gweld Gwyddoniaeth 8 Cilgaint Sant Andreas Caerdydd CF10 3DD
 • Dydd Mercher 25 Ebrill 3.15 -5.15pm Ysgol Fferylleg Adeilad Redwood Caerdydd CF10 3NB

Abertawe

 • Dydd Gwener 16 Chwefror 11am – 1pm A225 Peirianneg Dwyrain (EE A225) Prifysgol Abertawe Campws y Bae Ffordd Fabian SA1 8EN
 • Dydd Mercher 21 Mawrth 12pm – 2pm A225 Peirianneg Dwyrain (EE A225) Prifysgol Abertawe Campws y Bae Ffordd Fabian SA1 8EN
 • Dydd Gwener 20 Ebrill 11am – 1pm A225 Peirianneg Dwyrain (EE A225) Prifysgol Abertawe Campws y Bae Ffordd Fabian SA1 8EN
 • Dydd Mercher 9 Mai 21 March 12pm – 2pm A225 Peirianneg Dwyrain (EE A225) Prifysgol Abertawe Campws y Bae Ffordd Fabian SA1 8EN

Cyfarfodydd Gogledd Cymru i’w cyflwyno gan Keith Jones

 • Cadernheir dyddiadau ddiwedd mis Ionawr

Gellir trefnu dyddiadau eraill os nad oes un o’r rhai uchod yn addas – cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk