English

Sesiynau sefydlu a sesiynau adnewyddu DBS

Awst/Medi/Hydref 2017

STEM Learning logoRydym yn cynnal ein cyfarfodydd sefydlu cyntaf ar y dyddiadau isod. I archebu lle cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Mae’n rhaid i Lysgenhadon cofrestredig newydd ddod i gyfarfod sefydlu cyn y gallant gael eu cymeradwyo. Ond mae croeso cynnes i bob Llysgennad fynychu’r cyfarfodydd hyn.

Cyfarfodydd Anwytho Caerdydd a Chasnewydd

 • Dydd Iau 10 Awst, 4-6pm. Swyddfa Gweld Gwyddoniaeth, 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD
 • Dydd Gwener 11 Awst, 11am – 1pm. Swyddfa Gweld Gwyddoniaeth, 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD
 • Dydd Mercher 16 Awst, 12-2pm. Swyddfa Gweld Gwyddoniaeth, 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD
 • Dydd Gwener 1 Medi, 11am – 1pm. Swyddfa Gweld Gwyddoniaeth, 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD
 • Dydd Mercher 6 Medi, 12-2pm. Swyddfa Gweld Gwyddoniaeth, 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD
 • Dydd Iau 7 Medi, 4-6pm. Swyddfa Gweld Gwyddoniaeth, 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD
 • Dydd Gwener 8 Medi, 11am – 1pm. Ystafell D09 Prifysgol De Cymru Casnewydd NP20 2BP
 • Dydd Gwener 15 Medi, 11am – 1pm. Swyddfa Gweld Gwyddoniaeth, 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD
 • Dydd Mercher 27 Medi, 12-2pm. Swyddfa Gweld Gwyddoniaeth, 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD
 • Dydd Iau 5 Hydref 4-6pm. Swyddfa Gweld Gwyddoniaeth, 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD

Cyfarfodydd Anwytho Safle GE Aviation Nantgarw (staff GE yn unig)

 • Dydd Llun 14 Awst, 9.30-11.30am
 • Dydd Llun 14 Awst, 12.30-2.30pm
 • Dydd Llun 21 Awst, 12.30-2.30pm

Cyfarfodydd Anwytho Abertawe

 • Dydd Gwener 18 Awst, 12-2pm. A225 Peirianneg Dwyrain (EE A225), Prifysgol Abertawe, Campws Y Bae, Ffordd Fabian SA1 8EN
 • Dydd Mercher 13 Medi, 12-2pm. A225 Peirianneg Dwyrain (EE A225), Prifysgol Abertawe, Campws Y Bae, Ffordd Fabian SA1 8EN
 • Dydd Gwener 29 Medi, 11am – 1pm. A225 Peirianneg Dwyrain (EE A225), Prifysgol Abertawe, Campws Y Bae, Ffordd Fabian SA1 8EN

Cyfarfodydd Anwytho Gogledd Cymru i’w cyflwyno gan Keith Jones

 • Dydd Iau 24 Awst, 2-4pm. Ystafell Ddarllen Llyfrgell yr Ysgol Cyfrifiadureg Bangor LL57 1UT

Gellir trefnu dyddiadau eraill os nad oes un o’r rhai uchod yn addas – cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk