English

Sesiynau sefydlu a sesiynau adnewyddu DBS

Hydref 2017

STEM Learning logoRydym yn cynnal ein cyfarfodydd sefydlu cyntaf ar y dyddiadau isod. I archebu lle cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Mae’n rhaid i Lysgenhadon cofrestredig newydd ddod i gyfarfod sefydlu cyn y gallant gael eu cymeradwyo. Ond mae croeso cynnes i bob Llysgennad STEM fynychu’r cyfarfodydd hyn.

Cyfarfodydd Anwytho Caerdydd a Chasnewydd

 • Dydd Iau 19 Hydref, 4-6pm. Swyddfa Gweld Gwyddoniaeth 8 Cilgant Sant Andreas Caerdydd CF10 3DD
 • Dydd Mercher 25 Hydref, 1-3pm. Yr Ysgol Feddygaeth Parc Mynydd Bychan Caerydd CF14 4XN
 • Dydd Mercher 25 Hydref, 1-3pm. (S/2.22 neu C/2.11 i'w gadarnhau) Yr Ysgol Cyfrifiadureg Adeilad y Frenhines Prifysgol Caerdydd CF24 3AA
 • Dydd Mercher 1 Tachwedd, 12-2pm. Yr Ysgol Feddygaeth Parc Mynydd Bychan Caerydd CF14 4XN
 • Dydd Mercher 1 Tachwedd, 3.15-5.15pm. Ystafell 0.60 Ysgol Fferylliaeth Prifysgol Caerdydd Adeilad Redwood CF10 3NB
 • Dydd Gwener 3 Tachwedd, 11am – 1pm. Swyddfa Gweld Gwyddoniaeth 8 Cilgant Sant Andreas Caerdydd CF10 3DD
 • Dydd Mercher 8 Tachwedd, 2-4pm. Swyddfa Gweld Gwyddoniaeth 8 Cilgant Sant Andreas Caerdydd CF10 3DD
 • Dydd Mercher 8th Tachwedd, 12-2pm. Ystafell C26 Campws Prifysgol Casnewydd NP20 2BP
 • Dydd Iau 16 Tachwedd, 4-6pm. Swyddfa Gweld Gwyddoniaeth 8 Cilgant Sant Andreas Caerdydd CF10 3DD
 • Dydd Mercher 22 Tachwedd, 12-2pm. Swyddfa Gweld Gwyddoniaeth 8 Cilgant Sant Andreas Caerdydd CF10 3DD
 • Dydd Iau 30 Tachwedd, 4-6pm. Swyddfa Gweld Gwyddoniaeth 8 Cilgant Sant Andreas Caerdydd CF10 3DD

Cyfarfodydd Anwytho Abertawe

 • Dydd Mawrth 17 Hydref, 3-5pm. Ystafell 344 Adeilad Grove Campws Singleton Prifysgol Abertawe SA2 8PP
 • Dydd Gwener 27 Hydref, 11am – 1pm. A225 Adeilad Peirianneg Dwyreiniol (EE A225) Prifysgol Abertawe Campws y Bae Fabian Way SA1 8EN
 • Dydd Gwener 17 Tachwedd, 11am – 1pm. A225 Adeilad Peirianneg Dwyreiniol (EE A225) Prifysgol Abertawe Campws y Bae Fabian Way SA1 8EN
 • Dydd Gwener 1 Rhagfyr, 11am – 1pm. A225 Adeilad Peirianneg Dwyreiniol (EE A225) Prifysgol Abertawe Campws y Bae Fabian Way SA1 8EN

Cyfarfodydd Anwytho Gogledd Cymru

 • Dydd Iau 26 Hydref, 2-4pm. Techniquest Glyndwr Wrecsam LL11 2AW
 • Dydd Mercher 1 Tachwedd, 2-4pm. Ystafell Ddarllen Llyfrgell Ysgol Cyfrifiadureg Bangor LL57 1UT
 • Dydd Iau 23 Tachwedd, 2-4pm. Techniquest Glyndwr Wrecsam LL11 2AW

Gellir trefnu dyddiadau eraill os nad oes un o’r rhai uchod yn addas – cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk