English

Cyfarfodydd Anwytho (hyfforddiant Hwb)

STEM Learning logoRydym yn cynnal ein cyfarfodydd sefydlu cyntaf ar y dyddiadau isod. I archebu lle cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Mae’n rhaid i Lysgenhadon cofrestredig newydd ddod i gyfarfod sefydlu cyn y gallant gael eu cymeradwyo. Ond mae croeso cynnes i bob Llysgennad STEM fynychu’r cyfarfodydd hyn.

Hyfforddiant Cwrdd â’r Hwb Caerdydd a Chasnewydd

 • Dydd Gwener 13 Gorffennaf, 11am – 1pm. Swyddfa Gweld Gwyddoniaeth 8 Cilgant Sant Andreas Caerdydd CF10 3DD
 • Dydd Mercher 18 Gorffennaf, 1-3pm. Swyddfa Gweld Gwyddoniaeth 8 Cilgant Sant Andreas Caerdydd CF10 3DD
 • Dydd Iau 19 Gorffennaf, 3-5pm. Swyddfa Gweld Gwyddoniaeth 8 Cilgant Sant Andreas Caerdydd CF10 3DD
 • Dydd Mercher 1 Awst, 1-3pm. Swyddfa Gweld Gwyddoniaeth 8 Cilgant Sant Andreas Caerdydd CF10 3DD
 • Dydd Iau 2 Awst, 3-5pm. Swyddfa Gweld Gwyddoniaeth 8 Cilgant Sant Andreas Caerdydd CF10 3DD
 • Dydd Llun 6 Awst, 1-3pm. Swyddfa Gweld Gwyddoniaeth 8 Cilgant Sant Andreas Caerdydd CF10 3DD
 • Dydd Mercher 15 Awst, 1-3pm. Swyddfa Gweld Gwyddoniaeth 8 Cilgant Sant Andreas Caerdydd CF10 3DD
 • Dydd Gwener 17 Awst, 11am – 1pm. Swyddfa Gweld Gwyddoniaeth 8 Cilgant Sant Andreas Caerdydd CF10 3DD

Hyfforddiant Cwrdd â’r Hwb Abertawe

 • Dydd Mercher 11 Gorffennaf, 12-2pm. A225 Peirianneg Dwyrain (EE A225), Prifysgol Abertawe, Campws Y Bae, Ffordd Fabian SA1 8EN
 • Dydd Gwener 27 Gorffennaf, 11am – 1pm. A225 Peirianneg Dwyrain (EE A225), Prifysgol Abertawe, Campws Y Bae, Ffordd Fabian SA1 8EN
 • Dydd Mercher 8 Awst, 12-2pm. A225 Peirianneg Dwyrain (EE A225), Prifysgol Abertawe, Campws Y Bae, Ffordd Fabian SA1 8EN

Hyfforddiant Cwrdd â’r Hwb Gogledd Cymru

 • Dydd Mercher 26 Medi 10am – 12pm. Horizon Safle Wylfa Ynys Môn L67 0AA

Gellir trefnu dyddiadau eraill os nad oes un o’r rhai uchod yn addas – cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk