English

Adnoddau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha 10 Gorffennaf 2018.

Mae'r adnoddau sydd wedi eu rhestru ar wefan Gweld Gwyddoniaeth nawr wedi eu rhannu i bump categori/tudalen:

Taflenni Gwybodaeth am adnoddau y gellir eu benthyg o Gweld Gwyddoniaeth

Mae cyfres o adnoddau y gall athrawon yng Nghymru benthyg gan Gweld Gwyddoniaeth. Gall pob ysgol yng Nghymru sy’n gofyn am Lysgennad STEM fenthyg yr adnoddau hyn gan eu Deiliad Cytundeb STEM lleol Gweld Gwyddoniaeth AM DDIM. Cysylltwch â ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Mae’r adnoddau yn ddelfrydol ar gyfer rhedeg gweithgareddau mewn Clybiau STEM, ac ar gyfer prosiectau Gwobr CREST.

I lawrlwytho y taflenni gwybodaeth pdf, cliciwch ar y ddolen.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk