English

Adnoddau – Mathemateg

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha 11 Chwefror 2018.

Primary school competitionSecondary school competitionAdnoddau ysgolion uwchradd ac ysgolion cynradd

Secondary school competitionAdnoddau ysgolion uwchradd

Primary school competitionAdnoddau ysgolion uwchradd ac ysgolion cynradd

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddAdnoddau mathemateg ar gyfer rhieni

Yn dilyn adborth gan rieni / gofalwyr, mae’n ymddangos mai un thema gyson yw bod yn ofnus ynglŷn â mathemateg a chefnogi eu plentyn gartref. Felly, mae Llywodraeth Cymru wedi ymgysylltu ag arbenigwyr rhifedd yng Nghymru i gynhyrchu detholiad o adnoddau mathemateg wedi eu hanelu at 3 i 16 oed i annog rhieni / gofalwyr i ymgysylltu gyda’u plant a’u cefnogi gyda’u gwaith cartref mathemateg.

Ysgolion UwchraddYsgolion Uwchradd2050 pecyn Cymorth Trafod

Mae Pecyn Cymorth Trafod bellach wedi cael ei lansio gan y DECC i gefnogi’r offeryn efelychiad 2050. Mae’n cynnwys adnoddau ar gyfer gweithgareddau a gweithdai – chynlluniau gwersi enghreifftiol ac mae cysylltiadau cwricwlwm (gan gynnwys rhai syniadau diddorol mathemateg yn gysylltiedig â chynaliadwyedd). Am ragor o fanylion www.decc.gov.uk/en/content/cms/tackling/2050/2050.aspx neu cysylltwch â david.pugh@g24i.com.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddBrightonline

Crëwyd y wefan hon ar gyfer ysgolion i ddod o hyd i adnoddau mathemateg. Rhagor o fanylion yn www.brightonline.org.uk/Maths/index.html.

Ysgolion UwchraddFfeithiau Treth Iau

Junior Tax FactsMae Ffeithiau Treth Iau yn egluro i blant, mewn termau syml iawn, beth yw treth a pham mae ei angen – i ddarparu’r arian i dalu am y pethau sy’n hanfodol iddynt hwy, eu teuluoedd, cymunedau a chymdeithas yn gyffredinol. Mae’r rhaglen yn cynnwys fideo byr animeiddiedig, sydd ar gael ar YouTube. Yn ogystal mae pecyn athrawon cynhwysfawr gyda chynlluniau gwersi ac ymarferion rhyngweithiol ar gael i’w gweld neu eu llawrlwytho o wefan TES. Mae’r fideo ar gael fel DVD hefyd – anfonwch e-bost at hmrc.taxeducation@hmrc.gsi.gov.uk a byddwn yn anfon allan cynifer o gopïau ag sydd eu hangen.

Mae yr holl ddeunydd, gan gynnwys DVDs, ar gael yn rhad ac am ddim.

Ysgolion UwchraddFfeithiau treth

Tax FactsMae Adran Cyllid a Thollauei Mawrhydi (HMRC) wedi cynhyrchu rhaglen addysg treth ar gyfer disgyblion ysgolion uwchradd oedran 14 i 17. Mae Ffeithiau Treth ei enwi’n ‘Gynnyrch Addysgol Am Ddim Gorau y Flwyddyn’ yn 2016 yn y Gwobrau Adnoddau Addysg. Mae pedwar fideo YouTube Tax Facts videos, a phecyn athrawon i gefnogi ar wefan TES.

I gael rhagor o wybodaeth neu i ofyn am y fideo ar DVD anfonwch e bost at hmrc.taxeducation@hmrc.gsi.gov.uk.

Ysgolion UwchraddMathemateg Bowlands

19 astudiaethau achos gyda themâu trawsgwricwlaidd a’r cyfan sydd angen i redeg y gweithgareddau a fyddai’n prosiectau tymor byr. www.bowlandmaths.org.uk.

Ysgolion UwchraddGwefan Mathemateg NRICH

Gemau Olympaidd yn thema y mis hwn. Mae llawer o weithgareddau ar gyfer pob grŵp oedran… ynghyd â dolen Mathemateg Chwareuon http://nrich.maths.org/public.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk