English

Adnoddau – Cyfrifiadureg a Codio

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha 11 Chwefror 2018.

Primary school competitionSecondary school competitionAdnoddau ysgolion uwchradd ac ysgolion cynradd

Secondary school competitionAdnoddau ysgolion uwchradd

Primary school competitionAdnoddau ysgolion uwchradd ac ysgolion cynradd

Primary school competitionSecondary school competitionCanllaw Addysg Gwyddoniaeth Cyfrifiadurol Smart Scholar

SmartScholarCanllaw Addysg Gwyddoniaeth Cyfrifiadurol SmartScholar yn darparu cyfoeth o adnoddau, gan gynnwys: adnoddau cyfrifiadureg cyffredinol, adnoddau astudio gwyddoniaeth cyfrifiadurol, adnoddau sut i ddysgu codio, podlediadau gwyddoniaeth cyfrifiadurol, blogiau cyfrifiadureg, canghennau mawr o wyddoniaeth cyfrifiadurol, ffigurau mawr mewn gwyddoniaeth cyfrifiadurol.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddLlyfrynnau astudiaeth achos Micro:bit

Gofynnom i dri o beirianwyr i ddylunio rhaglen ar gyfer eu micro:bit fyddai’n eu helpu i gyflawni tasg o fewn eu hamgylchedd gwaith neu fywyd bob dydd. Y canlyniad yw llyfryn astudiaethau achos a fideo ar gyfer pob un, sydd yn dangos y broblem y maent yn wynebu; y datrysiad micro:bit; dolen i’r cod go iawn ar y wefan micro:bit; a chwis i sicrhau bod eich myfyrwyr wedi deall y cod.

Lawrlwythwch y llyfrynnau a dod â’r micro:bit yn fyw yn eich ystafell ddosbarth!

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddApps for Good

Apps for Good logoMae “Apps for Good” yn gynllun sy’n gysylltiedig â Gwobrau CREST; Bydd myfyrwyr yn ymgeisio ar gyfer CREST Efydd yn awtomatig drwy ffurflenni “Apps for Good”.

  • Yn agored i ysgolion cynradd ac uwchradd a cholegau addysg bellach ar draws y DU
  • Fframwaith y cwrs yn hyblyg a gellir ei gyflwyno i fyfyrwyr 10-18 o fewn amser y cwricwlwm, fel clwb neu weithgaredd cyfoethogi ar yr amserlen
  • Unrhyw lefel o brofiad gan yr athro neu wybodaeth am y pwnc
  • Am ddim i ysgolion y wladwriaeth yn y DU.

Mwy o fanylion yma.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddMerched Techfuture

techfuture girlsTechFuture Girls (CC4G gynt) yw’r clwb ôl-ysgol i ferched yn unig sydd wedi bod yn ysbrydoli merched rhwng 9-14 oed ynghylch a chyfrifiadura am dros 10 mlynedd. Diolch i HP a chefnogwyr eraill, mae bellach ar gael AM DDIM i bob ysgol.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddEwch yn Wirion

Mae ‘Go Beserk’ wedi ysgrifennu llyfr i addysgu plant ysgolion cynradd ac uwchradd sut i wneud eu gwefannau eu hunain – gwneud wefannau gyda HTML a CSS. Ochr yn ochr â’r llyfr y maent wedi creu fersiwn e – lyfr,App ar gyfer ipad sef Her Hedfan Amelia Earhart, a gwiriwr cod ar-lein ac maent wedi eu dewis yn ddiweddar fel y Arwr Digidol Talk Talk yng Ngogledd Iwerddon. Maent yn cynnal prosiect ymchwil yng Ngholeg Prifysgol Stranmillis i asesu effaith y llyfr a byddant yn lansio eu adroddiad mewn digwyddiad yng Ngogledd Iwerddon ar 25 Tachwedd.

Ysgolion UwchraddCyfrifiadureg am Hwyl – ‘Computers for Fun’ – CS4FN

Croeso i ochr hwyl gwyddoniaeth gyfrifiadurol! Cyfle i archwilio sut mae gwyddoniaeth gyfrifiadurol hefyd yn ymwneud â phobl, problemau, creadigrwydd, newid y dyfodol ac, yn fwy na dim, cael hwyl. Am ragor o fanylion ewch i www.cs4fn.org.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk