English

Gweld Gwyddoniaeth – Gweledigaeth a Phwrpas

"Mae Gweld Gwyddoniaeth yn cefnogi a hyrwyddo y dysgu ac addysgu o bynciau STEM (Gwyddoniaeth,Technoleg,Peirianneg a Mathemateg) yng Nghymru o fewn cyd-destun y byd real."

Byddwn yn ceisio trosglwyddo ein gweledigaeth mewn cydweithrediad ag asiantaethau addas eraill sydd yn hyrwyddo yr ymrwymiad cyhoeddus o bynciau STEM drwy brosiectau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol, grantiau, nawdd a chytundebau. Byddwn yn trosglwyddo ein cynnyrch a gwasanaeth i ysgolion a phobl ifanc mewn ysgolion a cholegau, darparu cefnogaeth gwasanaeth i athrawon a darlithwyr a datblygu defyddiau addysgol.

Faraday ChallengeBydd Gweld Gwyddoniaeth yn ceisio drwy weithgareddau i gyflawni yr amcanion isod:

  • Codi proffil STEM i’r hen a’r ifanc
  • I sicrhau fod pobl ifanc ac addysgwyr o fewn Cymru yn fwy ymwybodol o gyfleoedd a chyrsiau STEM
  • I sicrhau fod pobl ifanc ac addysgwyr o fewn Cymru yn fwy ymwybodol o gyfleoedd o fewn gyrfaeoedd sydd yn gysylltiedig â STEM
  • I sicrhau fod pobl ifanc ac addysgwyr o fewn Cymru yn fwy ymwybodol o bynciau cymdeithasol a moesol sydd yn gysylltiedig i STEMs
  • I ysgogi a hyrwyddo pobl ifanc a’r cyhoedd yn gyffredinol yng Nghymru i ymrwymo gyda gwyddoniaeth a thechnoleg.

Mae Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) wedi cael eu hadnabod fel y pynciau a fydd yn hanfodol i lwyddiant a ffyniant Cymru ar draws y byd. Mae rhaid i ni fel cenedl gynyddu y diddordeb a chodi proffil y pynciau er mwyn creu cyflenwad cryf o weithwyr gyda sgiliau mewn diwydiannau newydd.

Mae Gweld Gwyddoniaeth yn ceisio cefnogi amcanion Llywodraeth Cymru:

  • I godi lefel llwyddiant pobl Cymru drwy eu polisi addysg a hyfforddiant mewn pynciau STEM
  • I hyrwyddo y y diwylliant o ddysgu gydol oes a rhoi cymorth i wella cyfleoedd i bobl o bob oedran
  • I sicrhau arfer da yn gymdeithasol ac economaidd sydd yn hanfodol i ddatblygu economi lewyrchus drwy y polisiau addysg STEM.
Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk