English

Tystebau

CREST

Anfonwch eich barn i ni

Mae eich profiadau uniongyrchol yn bwysig iawn i ni – os hoffech chi gyfrannu sylwadau gallwch anfon e-bost atom i ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk neu cysylltwch â ni drwy ein ffurflen gyswllt.

“Mae hynny’n wych … Rwyf wedi atodi rhestr o’r dosbarthiadau AAA eraill sydd wedi cyflawni y wobr (cartref cynaliadwy) … Rwyf wedi wir mwynhau CREST, ‘rwyf yn meddwl ei wneud gyda dosbarth fel rhan o’r cwrs. Byddaf yn cysylltu oherwydd efallai y byddech yn hoffi dod i mewn? Rydym wedi dechrau clwb gwyddoniaeth hefyd!”
Kelly Smith (Gwyddoniaeth) Ysgol Uwchradd Fitzalan.

“Diolch yn fawr am ddoe. Mae’r disgyblion wrth eu boddau ac wedi ennill rhywbeth ohono. Diolch i chi am yr holl wybodaeth a roesoch i mi ddoe, ‘rwyf yn mynd i edrych i mewn i’r Big Bang a digwyddiadau eraill. Diolch unwaith eto, Abby.”
Abigail Helicar, Ysgol Brynteg.

“Diolch yn fawr iawn, mae’r disgyblion a finnau yn gwerthfawrogi eich bod wedi dod i’r ysgol, er mwyn ei gwneud ychydig yn fwy arbennig ar eu cyfer.”
K Evans, Ysgol Uwchradd Gatholig Bishop Headley.

“Diolch am anfon y tystysgrifau (CREST). Maent yn edrych yn wych! Mae’r plant yn mynd i'w caru. Diolch unwaith eto am eich help. Mae’n cael ei werthfawrogi’n fawr.”
Patrick Palmer Coleg Cymunedol Tonypandy.

“Diolch yn fawr iawn y dystysgrif Aur CREST sydd wedi cael ei roi i fyny ar y wal i bawb ei weld. Mae’r Pennaeth yn cyflwyno Sarah gyda’i thystysgrif yr wythnos nesaf yn y Gwasanaeth chweched dosbarth.”
Andrew Pritchard, Uwch Dechnegydd, Ysgol Gyfun Maesteg.

Rhaglen Llysgenhadon STEM

“Diolch am ddod i mewn i’r ysgol heddiw. Mae Jo a finnau yn meddwl fod y cyfarfod wedi bod yn fuddiol iawn ac rydym yn gyffrous am bosibiliadau o’r hyn y gallwn ei wneud yn y dyfodol gyda’ch help drwy Llysgenhadon STEM ac ati.”
Sally Mander (Cemeg) Ysgol Ferched Aberdâr.

“Mae’r ddau ddigwyddiad yr wyf wedi redeg wedi bod llwyddiannus iawn ac mae’r disgyblion yn mwynhau cyfarfod y llysgenhadon. Byddai unrhyw gyfleoedd yn y dyfodol yn ddefnyddiol iawn.”
Pat Morgan, Ysgol Sylfaenol Brynmawr.

“Dim ond neges fer i ddiolch i chi i gyd am y cyfarfod heno. Roedd yn ddefnyddiol iawn cael cyfle i gwrdd â’r Llysgenhadon amrywiol a hefyd athrawon. Roedd y ‘speed dating’ yn ffordd wych o ddod i siarad â phawb ac rwyf wedi gwneud rhai cysylltiadau da iawn. Roedd hefyd yn braf gallu siarad wyneb yn wyneb a thrafod syniadau posib. Lyfli i gwrdd â chi i gyd.”
Bethan Murphy, Ysgol Gyfun Strade.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk