English

Adnoddau CREST

  • New CREST logo 2017Mae llawer o adnoddau defnyddiol ar gael AM DDIM ac maent wedi cael eu nodi yma.
  • Mae gan Gymdeithas Wyddoniaeth Prydain lawer o brosiectau ac adnoddau ac maent ar gael yma.
  • Taflenni gwybodaeth am adnoddau a ellir eu benthyg gan Gweld Gwyddoniaeth.
    Mae gan Gweld Gwyddoniaeth nifer o adnoddau, y gall athrawon yng Nghymru eu benthyg. Gall bob ysgol yng Nghymru sydd yn gwneud cais am Lysgennad STEM fenthyg adnoddau yn rhad ac am ddim gan eu Deilwyr Cytundeb STEM Learning – Gweld Gwyddoniaeth – cysylltwch gyda ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk. Mae’r adnoddau yn ddelfrydol ar gyfer Gwobrau CREST.

Adnoddau newydd CREST Darganfod ar gael yn Chwefror 2016

ProfiadCofoethogi Gwyddoniaeth (SEE) – Heriau STEM Uwchradd

Crëwyd a datblygwyd gan Gweld Gwyddoniaeth. Mae’r heriau yn cael eu cynllunio i hwyluso dysgu, gweithio mewn tîm ac yn annog chwilfrydedd disgyblion i ddarganfod sut a pham y mae pethau’n gweithio. Yn ystod yr her bydd y disgyblion yn datblygu eu medrau datrys problemau, cyfathrebu ac arloesi. Gall yr holl ddisgyblion uwchradd sy’n cwblhau’r sialens gofrestru ar gyfer Gwobr CREST Darganfod.

Mae adnoddau Profoiad Cyfoethogi Gwyddoniaeth (SEE) yn cael eu cynhyrchu, diolch i gefnogaeth hael gan Academi Wyddoniaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru.

Am fwy o fanylion cysylltwch â ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk