English

Cysylltiadau CREST

Jaguar Cars Maths in Motion

Jaguar Maths in Motion Mae’r Her, sydd ar gyfer myfyrwyr 9 i 16 oed, wedi bod yn rhedeg mewn ysgolion am y 10 mlynedd diwethaf ac mae’n debyg mai dyma’r Her Fathemateg ysgolion mwyaf yn y DU, gyda 150,000 o fyfyrwyr yn cymryd rhan bob blwyddyn.

Mae’r prosiect yn seiliedig ar feddalwedd ac mae’n dibynnu ar fyfyrwyr, yn gweithio gyda’i gilydd mewn timau bach, gan gymhwyso ystod o sgiliau mathemateg, peirianneg a gwyddoniaeth i greu car rasio ‘rhithwir’ Grand Prix! Mae’r car wedyn yn cystadlu mewn ras gyda ‘ceir’ a grewyd gan eu cydweithwyr. Gan ddefnyddio diagramau go iawn (nid yw hyn yn bendant yn gêm!); Bydd angen iddynt gyfrifo / mesur hyd ac onglau y troadau a’r darnau syth i’w helpu i benderfynu ar gyflymder y ras ar gyfer pob nodwedd.

Ar gyfer mesur da, taflwch i mewn i’r gwaith gymysgedd sy’n cynnwys aerodynameg, gerau, atal dros dro a tiwnio injan, ac yna defnyddio un o’r canlynol, a byddwch yn cael un prosiect cyffrous iawn ar eich dwylo – ac nid oes rhaid i chi wybod unrhyw beth o gwbl am geir.

Mae myfyrwyr sy’n cymryd rhan yn yr her yn gymwys ar gyfer y Gwobr Efydd CREST. Mae hyn yn golygu eich bod yn cofrestru eich myfyrwyr gyda’ch Cydlynydd CREST Lleol, ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk, ar ddechrau’r prosiect, a bod eich myfyrwyr yn cwblhau ffurflen proffil CREST Efydd drwy gydol yr her sydd yn cofnodi eu gwaith a chyfrifiadau. Os hoffech chi wybod sut y gall eich ysgol ymuno yn yr her, gallwch gysylltu â Cerian Angharad ar ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Adnoddau addysgol ARKive

Mae rhai o’r adnoddau yn cael eu hachredu gan Gymdeithas Wyddoniaeth Prydain fel Gweithgareddau Ymchwilwyr CREST Seren. Mwy o wybodaeth yma.

Practical Action – Her Pŵer Gwynt

Addas ar gyfer CA2-4, mae’r sialens egni adnewyddol yn rhoi ysbryd cystadleuol myfyrwyr ar brawf.

Mae myfyrwyr yn derbyn yr isafswm o ddefnyddiau ac mae gofyn iddynt gynllunio peiriant sydd yn cael ei bweru gyda gwynt sydd yn gallu codi cwpan gyda phwysau ynddo oddi ar y llawr. Mae taflenni athrawon a disgyblion, clipiau fideo a thystysgrifau yn cael eu darparu.

Mae’r gweithgaredd yma wedi cael ei gan Gymdeithas Wyddoniaeth Prydain ac yn addas tuag at Wobr Ymchwilwyr CREST ‘Superstar’. Rhagor o wybodaeth am y cynllun yma.

Ffair Wyddoniaeth Google

Bydd Ffair Wyddoniaeth Google 2013 yn lansio ar 30 Ionawr. Gall disgyblion 13-18 oed gynnig eu prosiectau CREST ar lein i gael cyfle i ennill trip i’r Amerig a CERN. Mae gwefan o wybodaeth gan Goolge ar gyfer addysgwyr a’r rhai sydd yn siarad gyda hwy gan gynnwys dolen er mwyn cael rhagor o wybodaeth am y lansiad: https://sites.google.com/site/gsf2013educatoroutreachext/.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk