English

Proffiliau ac Astudiaethau Achos Llysgenhadon STEM

STEM Ambassadors logoMae Llysgenhadon STEM yn grŵp diddorol ac amrywiol o bobl sy'n awyddus i ennyn brwdfrydedd pobl ifanc am STEM. Mae ganddynt brofiad eang ym maes addysg a gwaith. Hoffem glywed gan Lysgenhadon STEM fyddai'n hoffi helpu i ddatblygu astudiaethau achos er mwyn rhoi blas ar y math o bobl a allai helpu athrawon a darlithwyr mewn ysgol neu goleg.

Cysylltwch â ni gyda’ch astudiaethau achos ac cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Proffiliau Llysgenhadon STEM

Chris Squire, Tata Steel

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk